Nyní už se podařilo odstranit značnou část popadaných stromů. Nebezpečím však nadále zůstávají ulámané větve zaklíněné v korunách. Před prodlouženým víkendem se podařilo zpřístupnit prostor okolo Kolonády a přilehlá hřiště. Stále je ale nutné dodržovat zákaz vstupu do míst, kde by zejména v případě větrného počasí mohlo dojít ke zranění od padajících větví. Přístup do parku je umožněn z křižovatky Národních mučedníků a z ulice Puškinova.