Vůbec poprvé je k podávání žádostí vyzval v polovině prosince roku 2015 a výměna starých kotlů za nové, ekologičtější se lidem očividně zdála jako dobrý nápad.

Na začátku mělo hejtmanství k dispozici 231 milionů korun.

78%
Podle 77,6 procent panelistů Deníku z Plzeňského kraje kotlíkové dotace pomohly zlepšit ovzduší, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo 49 lidí.

První výzva byla vlastně zkouškou. Krajský úřad měl k dispozici 162 milionů korun a v plánu bylo přijímat žádosti o dotace od 20. ledna do 31. března 2016. Jenže už na konci února o peníze zažádalo tolik zájemců, že nebylo co rozdělovat. Krajský úřad během necelých dvou měsíců vyřídil celkem 1531 žádostí.

Přišla proto druhá výzva. Několik žadatelů z první odstoupilo, peníze se převedly a kraj měl dalších 73 milionů korun, o něž se lidé mohli ucházet od září.

Druhé kolo kotlíkových dotací se setkalo s ještě větším zájmem než první. Obyvatelé kraje svými žádostmi zaplnili systém už ne během několika dní, ale během několika hodin. Žádosti, na něž nezbylo, kraj nově střádal v takzvaném zásobníku. Jejich čas přišel koncem roku 2016, kdy ministerstvo životního prostředí přidalo Plzeňskému kraji k původním 231 milionům korun ještě deset procent, tedy 23,1 milionu korun. Získali je žadatelé ze zásobníku, kteří žádali o obnovitelné zdroje energie, tedy o kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla.

Další, v pořadí třetí výzvu na kotlíkové dotace plánuje kraj vyhlásit v červnu či červenci. Žádat bude možné zřejmě v září.

Odpovědi regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Pomohly kotlíkové dotace a kontroly spálenišť ke zlepšení ovzduší?

Vladislav Galuška, 51 let, generální manažer, hlavní trenér a předseda Klubu vodních sportů Sušice
Ne – je to špatně. První by se měl dotovat chudák s nejhorším kotlem a ne ten, co první stojí ve frontě s vyplněným formulářem. Kontrola spálenišť? To bude komedie. Vlastu Buriana bych do té role dosadil.

Stanislav Vrba, 21 let, vysokoškolák, fotograf, finalista Czech Press Photo
Ne. Podle mého se to nepodílí natolik na kvalitě ovzduší, aby se to projevilo.

Tomáš Nejdl, 37 let, prokurista rodinné firmy v Klatovech
Ano. Byť mám obecně s dotacemi problém, tato cílená urychluje výměnu starých kotlů a je to tak dobře. U kontrol doufám, že půjdou pouze najisto ke známým „čoudilům" a nepovedou k vyřizování účtů mezi sousedy. Nevím ale, jak úředník prokáže pochybení, když bude muset být předem ohlášen. Jen trouba by se na kontrolu nepřipravil a nevyskládal místo PETek polínka. Možná kontrolovat faktury za palivo?

Jaromír Kolář, 46 let, ředitel SOŠ a SOU v Sušici
Ano. Kotlíkové dotace jsou velmi dobré. Každý kotel, který se nahradí ekologickým, je přínosem. Je to jedna z mála dotací, která má i rozumně rozsáhlou administrativu. Snad i paliva, na která se přechází, nedopadnou cenově stejně, jako elektrická energie v době podpory přímotopů.

Jaroslava Kopecká, 46 let, Klatovy, pořadatelka modelingových kurzů
Ano. Ke zlepšení životního ovzduší určitě pomohlo.

Jiří Böhm, ředitel oblastního spolku Českého červ. kříže v Klatovech
Ano. S dotací je nový kotel dostupnější i pro lidi s menšími příjmy či důchodce.

Hana Kristová, 58 let, šéfka Galerie Klatovy/ Klenová
Ne. Nepozoruji žádné zlepšení kvality ovzduší. Letošní smogová situace byla na mnohých místech horší než před rokem. Myslím, že zlepšení situace by pomohlo zrušení daní na ekologické palivo, např. zemní plyn. Co ale považuji v této souvislosti za zvlášť nebezpečné, je prolomení práva na nedotknutelnost obydlí.

Čestmír Kříž, 51 let, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova ul.
Ano – kotlíky určitě, kontroly – to je brzo hodnotit.

Jindřich Sojka, 46 let, advokát a předseda fotbalového klubu SK Klatovy 1898
Ano. Dle mého názoru však nebude dopad na ovzduší zásadní.

David Blažek, 35 let, ředitel MKS Stříbro
Ano. Podle mého názoru jsou to jedny z nejsmysluplnějších dotací.

Karel Neuberger, 56 let, manažer, místopředseda Hornického sp. ve Stříbře
NE, je to jenom, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Vladislav Moravec, 69 let, předseda představenstva ZD Vlčák Černošín, atletický trenér
Ano. Tam, kde zájemci uspěli, k zlepšení došlo, i když je stále mnoho zdrojů znečišťování. Tam by měla pomoci kontrola, ale vzhledem k povaze informací (bere se jako udavačství) asi není dostatečná.

Václav Hudeček, 73 let, bývalý policejní důstojník z Tachova
Ano – a ještě postupně to ke zlepšení ovzduší přispěje.

Renata Kozlerová, ředitelka ZŠ v Rozvadově
Ano, kotlíkové dotace jsou dobrá věc. Každý by se měl podílet na ochraně životního prostředí, a když pomohou dotace, bylo by chybou je nevyužít. Je to ale bohužel jen kapka v moři. Investovat by se mělo do nových technologií průmyslových podniků a do vývoje dopravních prostředků, které jsou dle mého názoru největšími znečišťovateli ovzduší. Kontroly. Je pravda, že to, co se nekontroluje, tak se porušuje, ale je nutné věnovat pozornost způsobu provádění kontrol, aby nedocházelo k narušování soukromí a případné šikaně při řešení prohřešků. Za důležitá považuji pravidla, která se nedají jinak vykládat, obcházet a platí pro všechny.

Libuše Sittová, 37 let, podnikatelka, Dvůr Krasíkov
Ano. Je dobré, že se to řeší.

Josef Rídl, 74 let, průvodce na hradě Přimda
Ne, lidé na kvalitní topení nemají peníze.

Jan Kubát, 45 let, ředitel ZŠ Kostelní Tachov
Ne. Myslím, že je to jen další podvod na voliče. Nakupte si nové moderní kotle, budete méně „kouřit" a my vám zase za odměnu zdražíme uhlí a bude těžko k dostání. Již to teď probíhá. A nechte si zkontrolovat kotle, abyste nakrmili naše spřátelené firmy, které revize provádějí.

Václava Jandečková, 43 let, Kdyně, spisovatelka
Ano.Taková opatření na ochranu životního prostředí lze jen podporovat.

Martin Volf, 45, majitel Muzea techniky a řemesel v Kolovči
Ne. Kotlíkové dotace využívají hlavně movitější a ti v drtivé většině nic závadného nikdy nepálili. Takže ti, co na kvalitní kotel a palivo nemají peníze, stejně budou pálit, co jim přijde pod ruku.

Josef Kuneš, 37 let, ředitel domažlické umělecké školy, folklorista, muzikant
Je příliš brzy na to, aby se to dalo posoudit. Rozhodně jsou ale kotlíkové dotace správnou cestou.

Miroslav Jedlička, 55 let, předseda Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska, významná fotbalová osobnost
Ne. Všichni nemůžou dotaci dostat a kontrola není dostatečná.

Milada Mužíková, 53 let, zástupkyně ředitele Gymnázia a SOŠ Rokycany
Myšlenka kotlíkových dotací je podle mého názoru skvělá. Je to určitě způsob, jak zlepšit ovzduší.

Jana Aubrechtová, 56 let, ředitelka knihovny v Rokycanech
Ano. Podmínky pro získání dotací by měly být méně administrativně složité a dostupnější pro všechny.

Zdeněk Vejvoda, 42 let, Rokycany, etnomuzikolog
Ano. Dotované výměny zdrojů tepla podporuji, kontroly spalin by měly minimálně v první fázi – tedy až na velmi závažné případy – vždy probíhat technickými prostředky, které nenaruší domovní svobodu.

Pavel Moulis, 49 let, šéf Záchranné stanice živočichů Rokycany
Ano. Udržet zdravé životní prostředí je náročné a tohle je jedna z cest, jak toho dosáhnout.

Petr Kůs, 63 let, výkonný ředitel agentury AM art Rokycany
Ano  Nové technologie pomohou vždy, nový kotel funguje lépe než starý.

Rostislav Judl, 46 let, učitel a ředitel ZŠ a MŠ Mirošov
Ano. Ale mohly by pomoci mnohem víc, pokud by byly dostupnější.

Jan Vimr, 41 let, Rokycany, učitel hudby
Ano. Ovzduší je třeba zlepšit a tohle beru jako jeden z prvních kroků.

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni
Spíše ne. Myslím, že jde o hodně spornou věc. Na jedné straně je dobře, když se sníží emise u drobných topenišť, ale prostředí mnohem víc likvidují auta a velcí výrobci smogu, takže na jedné straně vláda s pompou rozdává drobničky (pravda, v součtu se peníze zdají závratné), ale zároveň tato vláda prolomila část limitů na hnědé uhlí a podporuje spalovny a neumí omezit děsivý smog ve městech.

Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům
Ano, i když myslím, že je předčasné toto hodnotit. Určitý pozitivní vliv zcela jistě bude, nicméně se to asi stejně ukáže až časem.

Martin Fojtíček, 46 let, ředitel Ledovce, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním
Ano. Aspoň podle mě, pocitově, tvrdá data neznám.

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel
Ano, je to celosvětový trend. Kvalitnější spalování vypouští méně škodlivin do ovzduší. V Americe jsou například dotace na přestup od topného oleje k zemnímu plynu.

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže
Ano, některé věci se nedají zlomit jen nařízením. Myslím, že kotlíkové dotace měly a na mnoha místech i splnily svůj účel. Nemám ale k dispozici konkrétní čísla.

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra
Ano. Krok správným směrem.

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik
Nelze říci paušálně. Kotlíkové dotace jsou chvályhodné, ovšem myslím, že co se týče kontrol, byla legislativa dostačující.

Vladimír Jarý, stříbrný medailista z OH v Mnichově (házená)
Může to být pouze pobídka pro občany, kteří chtěli vyměnit kotel, kontroly spálenišť budou těžko proveditelné.

Jiří Liška, 73 let, plzeňský neonatolog
Kotlíkové dotace a kontroly spálenišť přispějí nepochybně ke zlepšení ovzduší. Chce to však německou důslednost při kontrolách a i při finančních dotacích.