„Byl to boj za svobodu a proti komunistům. Byla to doba, kde byli i mrtví.“ Tak vnímají události ze srpna 1968 Jakub Velký a Jan Pscheidl, deváťáci ze Základní školy T. G. Masaryka v Sušici. Právě tento úsek novodobých českých dějin se stal námětem projektu Příběhy bezpráví organizovaného společností Člověk v tísni, do kterého se včera zapojila zmíněná sušická škola.


„Projekt je zaměřen na nejnovější dějiny naší historie, o kterých se tvrdí, že je jim věnována malá pozornost,“ vysvětluje učitelka ZŠ T. G. Masaryka v Sušici Jiřina Šafářová důvod, proč se vzdělávací zařízení do projektu zapojuje už od jeho začátku. Zatímco vloni byly tématem projektu 50. léta, letos škola zvolila rok 1968.


Prostřednictvím společnosti Člověk v tísni získala škola dokumentární film režiséra Milana Maryšky Přerušené jaro – Srpen jako kladivo. Úkolem školy, kterého se ale velmi často zhosťují i samotní žáci, bylo ve svém okolí najít pamětníka těchto událostí, který by s deváťáky na dané téma podiskutoval. „Pozvali jsme Miladu Váňovou, ženu, která několik let nejen na této škole učila a dodnes v případě potřeby ochotně supluje,“ upřesnila Šafářová.
„Už máme připravené otázky na paní Váňovou,“ shodli se během promítání filmu Deníkem oslovení deváťáci, kteří dané období českých dějin předtím probírali v hodinách dějepisu.