Před 20. lety, 3. února 1990 se v Bayerisch Eisensteinu doširoka otevřely hraniční závory do sousední země a poprvé od konce druhé světové války mohli svobodně přejít Češi a Bavoři společnou hranici mezi Železnou a Bavorskou Rudou. Obě městečka tehdy spojil živý řetěz, který vytvořilo 70 000 lidí, kteří v železnorudském údolí oslavovali dosud nevídaným způsobem nově nabytou svobodu. Bylo to ještě před stříháním ostnatých drátů, tzv. hraničních zátarasů.

Při příležitosti oslav 20. výročí pádu železné opony na Železnorudsku uspořádalo sdružení Bild-Werk Frauenau ve spolupráci s Železnorudským klubem a kulturním sdružením Über d´ Grenz ze Zwieselu vzpomínkovou akci pod názvem Rozhovory přes hranice. Akce, která se konala minulou neděli 28. února ve Frauenau, se zúčastnilo velké množství lidí z obou stran hranice. Vzpomínkového večera se jako host zúčastnil také publicista, vysokoškolský pedagog a člen Železnorudského klubu Radovan Holub s manželkou. Na živém diskusním večeru, který končil hodinu před půlnocí, jsem se ho zeptala:

Letošní rok je ve znamení 20. výročí pádu železné opony na Železnorudsku. Jak Vy sám jste vnímal tuto událost?

Já jsem to tehdy vnímal v euforii, jako přelom, jako okamžik, který přišel jak blesk a změnil všechno! Až teď si uvědomuju, že to je dlouhý proces, že to není nic samozřejmého. Je strašně dobře, že se to stalo, ale spousta věcí ležela a leží v cestě. Když si vzpomenu na Železnou Rudu - tak to byly třeba ostnaté dráty. Ptal jsem se tehdy na počátku roku 1990 pohraničníků, jak dlouho tam ještě budou. Ti mi říkali:„To my nevíme, to bude ještě dlouho trvat“. A pak jsme byli na jaře ještě s jedním kamarádem nahoře nad Čertovým jezerem a udělali si jednu jedinou fotku drátů z místa, kde jsme dřív nesměli. Víc jsme jich neudělali, říkali jsme si, ty dráty tu budou ještě deset let. Ale podruhé už se nám to vyfotit nepodařilo, protože ty zátarasy potom šly strašně rychle pryč. Tehdy jsme byli netrpěliví a připadalo nám to strašně dlouho. Taky jsme potřebovali do Německa víza a výjezdní doložku, Němci museli povinně měnit peníze, ale přece jen začínala pomalu přeshraniční přátelství. Ze začátku si pamatuji, že to bylo trošku takové podezřívavé, ale šlo to dál. A dneska si možná už dost nevážíme toho, že můžeme přejet bez kontroly přes schengenskou hranici a nikdo nás nezastaví. Ale s pádem železné opony a s tím, co bylo předtím, se vyrovnáváme dodnes! Němci se jakž takž vyrovnali s minulostí, s kolaborací a špiclováním za socialismu v roce 2006 oscarovým filmem Životy těch druhých, a nový český film od Jana Hřebejka Kawasakiho růže o stejném tématu jde právě teď do kin. Pořád nás straší stíny toho, co bylo! Oba dva filmy se vracejí zpátky do minulosti, která už se nám zdá být překonaná pádem železné opony a ukazují, že překonání stavu mezi dráty a svobodou je dlouhý proces. Takže si popřejme, aby ten plot už nebyl nikde a hlavně ne v našich hlavách.

Od kdy jste doufal, že se to změní. Tenkrát rok 1988, 1989, pořád se říkalo, že se něco stane a pořád se nic nedělo…

V podstatě od doby, kdy východní Němci obsadili v roce 1988 Velvyslanectví SRN v Praze, protože Československo byl jediný stát, kam mohli bez víz. Exodus z NDR, to byl velmi důležitý signál. Útěky z tehdejší Německé demokratické republiky, odložené trabanty v pražských ulicích, to už bylo jasné, že se něco děje, protože NDR byl nejvěrnější satelit Sovětského svazu. Dokud se to nehne v NDR, nehne se u nás nic, to jsme si tehdy říkali. A konečně 9.11.1989 padla berlínská zeď. Takže tak možná rok před Sametovou revolucí bylo cítit, že se děje něco, co trhne historií. A ještě bych vzpomněl na Michaila Gorbačova. Myslím, že Němci si ho váží ještě o něco víc než my a vzpomínám, že slovo perestrojka bylo hrozně důležité, že to byl jeden z impulsů pro pád zdi.

Před dvaceti lety, kdy padla železná opona a byly odstraněny dráty, pocítil jste při první cestě do Německa nějaký pocit strachu? Přece jen, železná opona v našich lidech navozovala více než čtyřicet let pocit strachu na rozdíl od dneška…

Dnes není strach. Dnes přejíždíme hranice bez strachu a snad jenom ti z nás, kteří nemají čisté svědomí, tak třeba strach mohou mít, ale normální lidé ne. Pamatuju si, že krátce po pádu zátarasů jsem byl s malým synem na kole na nově otevřené turistické cestě Černé jezero – Stateček – Zadní Chalupy – Nýrsko. Vedly tam rovné asfaltky, ze kterých pohraničníci za socialismu kontrolovali zátarasy. A tehdy, když jsme tam jeli poprvé, tam tehdy ještě jezdili pohraničníci, i když dráty už nebyly. Sjížděli jsme zrovna k bývalé, se zemí srovnané obci Zadní Chalupy - Truhláře a proti nám v gazíku pohraničníci. Zpomalili a my jsme taky zpomalili a pak zastavili. Oni zastavili taky. Stočili okýnko. A já jsem se jich ptal: „Co je támhle vlevo? Tam vidím nějaké baráky.“ A voják mi řekl: „To je Rittsteig. To už je v Německu.“ Já jsem se lekl: „Ježíšmarjá, tak to už je Německo, ono je to takhle na dosah“. My jsme nevěděli, že to je tak blízko. Vedla tam dokonce vozová cesta. Pohraničníci mezitím odjeli, já se rozhlédl napravo nalevo, kolo jsme nechali u smrčku a šli směrem k těm domům. Cestou ve mně byla malá dušička. Všude kolem klubka stočených drátů, izolátory, kramle a dokonce psí bouda. Bez psa. Říkal jsem si, proč je tam i psí bouda… Pak se cesta stáčela dolů k hraničnímu potoku. Sešli jsme náspem k potoku, do míst, kde je dnes lávka a přechod a tam se zastavili. Viděli jsme první domy Rittsteigu nalepené na státní hranici, kolem posečené louky, pár slepic a krávy a neodvážili se jít dál. Tak jsem říkal malému Vojtovi: „Tak tohle už je Německo, podívej, tak tady už žijí Němci.“ My jsme měli strach prostě jít těch pár metrů přes potok. O čtrnáct let později jsme jeli na kole se známými stejnou cestou ukázat jim nový turistický přechod Zadní Chalupy - Rittsteig. U toho prvního statku s názvem Hinterhelmhof, který jsem tehdy po pádu železné opony ukazoval Vojtovi, jsem zjistil, že mám píchlé kolo. Zastavili jsme, koukali bezradně na kolo… A v té chvíli z toho domu vyšel německý majitel, v ruce lepení na duše a povídá: “Ukažte, já vám to spravím.“ A tehdy jsem cítil, že ten strach z Rittsteigu ze mě definitivně spadl. Patnáct let po pádu zdi.

Děkuji za rozhovor.

Hana Sádlíková