Šlo by o dobrovolníky, jenž by pomáhali pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně upoutáni na lůžku. Pacienti jsou při vědomí, ale mají poruchu řeči. Jde například o pacienty po mozkových příhodách. Tito lidé potřebují rozmluvit, ale chybí jim společnost, kterou by mohl nabídnout právě nezištný dobrovolník. „Dříve u nás dobrovolnické centrum fungovalo. Nyní bychom chtěli na jeho činnost navázat. Pro naše pacienty by taková pomoc představovala velký přínos,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Sušice Martina Kolářová.

I když se zdravotní sestry snaží, nemohou věnovat dostatek času osobním rozhovorům, které ale mohou zlepšit nejen psychický stav pacienta. Přesně o to se ale mohou postarat dobrovolníci. Ti mohou pacientům například předčítat. „Dobrovolníci budou navštěvovat pacienty, se kterými naváží kontakt a bude se mezi nimi vyvíjet vztah, který je klíčový pro obě strany. Jedná se o formu terapie, kdy nemocný uleví své mysli a může se aspoň částečně věnovat aktivitám, které ho zabaví a podpoří jeho návrat do života, jaký vedl před úrazem nebo onemocněním. Naopak dobrovolník zaplní svůj volný čas aktivitou, která zanechává viditelné výsledky,“ vysvětlila primářka oddělení následné péče nemocnice Sušice Petra Maříková.

PRÁCE JI LÁKALA

Jednou z prvních sušických dobrovolnic je Vlasta Faustová z Hrádku u Sušice. „Dříve jsem pracovala s dětmi, po vleklých zdravotních problémech jsem toho musela zanechat. Cítila jsem i potřebu začít v nemocnici pracovat, ale můj fyzický stav nezvládne plnou pracovní zátěž, toto pro mě bude ideální možnost pomoci. Navíc se v sušické nemocnici zdejší lékaři a sestry dlouho a obětavě starali o moji maminku, já mám zdejšímu zdravotnímu personálu co vracet,“ uvedla Faustová.
V nemocnici téměř deset let pomáhají kapucínští mniši, vedle návštěvy nemocných u lůžka také celebrují bohoslužby v nemocniční kapli svaté Anežky.

Pokud by měl někdo u dobrovolnictví zájem, můžete kontaktovat hlavní sestru Nemocnice Sušice Martinu Kolářovou na telefonu 777 113 975 či mailem: kolarova@nemocnice-susice.cz.