Jak byste představil vaši obec?

Obec Pačejov má dvě sídelní místa, Pačejov nádraží, které má asi 440 obyvatel, a historickou část Pačejov, která má asi 140 obyvatel a která je dva kilometry vzdálená od Pačejova nádraží. Obec Pačejov nádraží začala vznikat v době, kdy se tam postavila železnice. Pod obec Pačejov patří také obce Týřovice, Strážovice a Velešice.

Co se v obci za poslední roky podařilo?

Díky mému předchůci se vestavělo do budovy obecního úřadu 11 bytů pro seniory. Jsou tam dvě garsoniéry, ostatní jsou dvoupokojové byty. Podařilo se postavit novou školní jídelnu, neboť nám hrozilo zavření jídelny původní. Výstavba vyšla zhruba na 20 milionů korun, Plzeňský kraj poskytl dotaci 7 milionů, ministerstvo financí 6 milionů a zbylou částku zaplatila obec. Původní budova byla zcela zbořena a na jejích základech dnes stojí nová kuchyně se zázemím, jídelnou a dvěma třídami v prvním patře. K této budově je přistaveno sociální zařízení. Na etapy, s dotační podporou Plzeňského kraje, jsme udělali přestavbu požární zbrojnice v Pačejově. V první etapě byla rozšířena garáž pro automobilovou cisternu a před dvěma lety jsme dokončili vestavbu společenského zařízení v podkroví, které mají v péči pačejovští hasiči. Dále jsme provedli stavební úpravy bývalého obecního úřadu v Pačejově, kde jsme za pomoci dotace od ministerstva pro místní rozvoj vybudovali pět startovacích bytů. Na hřišti, které využívá Sokol Pačejov, byla přistavěna budova se sociálním zařízením, zároveň byly zrekonstruovány umývárny hráčů. Při fotbalových zápasech i jiných příležitostech mohou návštěvníci areálu využívat kiosku. Na jaře letošního roku jsme za pomoci dotace od ministerstva zemědělství a MAS Pošumaví otevřeli nové dětské hřiště ve Strážovicích. Díky urgencím jsme se dočkali také nové silnice ze Strážovic do Pačejova.

Jaké máte plány do budoucna?

Plánů by bylo hodně, ale financí je méně. Rádi bychom zateplili budovy školy i školky, spolu s výměnou oken a rekonstrukcí topení. Velmi se zhoršuje dopravní obslužnost. Spoje vlaků se neustále ruší, mění se jízdní řády, a tím je i stále menší návaznost na autobusové spoje.

Jaké spolky máte ve vaší obci?

Jednou z organizací je u nás sdružení „Jaderný odpad, děkujeme nechceme“, které sdružuje občany, kteří bojují proti možnosti, že by u nás bylo úložiště jaderného odpadu. Místo, kde by se mělo úložiště vybudovat, je v katastrálním území Pačejova a především obce Maňovice. Radost můžeme mít z většiny společenských organizací, které v rámci obce působí. Ceníme si především zapojení dětí a mladých. Namátkou lze jmenovat automotoklub. Nechybějí u nás včelaři, kteří odvádějí záslužnou práci, zahrádkáři, skautská skupina Junák, která každý rok pořádá tábor pro děti. Nejmasovější členskou základnu má v naší obci TJ Sokol. V současné době se hojně využívá kulturní dům, pro cvičení žen mladších i dříve narozených, dětí a zumby bez rozdílu pohlaví. Konává se zde turnaj v mariáši, stolním tenise, šachách a taneční zábavy.