Nyní jsou podél naučné stezky umístěny informační tabule, které zábavnou formou ukáží, co všechno se nachází v lese. Stromy, byliny, zvířátka, ptáci a motýly. Turisté naleznou i přístřešek s posezením, kde je možnost si odpočinout a vnímat v klidu přírodu.

Projekt naučné stezky se uskutečnil v rámci sdružení obcí Prácheňsko za finančního přispění Plzeňského kraje a slavnostní otevření se konalo na konci listopadu. Že děti z pačejovské mateřské školky toto místo milují, se projevilo na jejich účasti. Přišly téměř všechny se svými rodiči nebo prarodiči. Pásku přestřihl starosta obce Jan Vavřička spolu s ředitelkou mateřské školky Vladislavou Chalušovou. Pomocníci byli kluci ze školky, kteří hrdě pásku drželi. Učitelky připravily na první procházku stezkou plno překvapení a úkolů pro děti, rodiče i pro starostu. Vyvrcholením celého odpoledne bylo hledání pokladu, který věnovala dětem obec Pačejov.

Božena Behenská