Deník na návštěvěZdroj: Deník

Pane, starosto, co se vám v posledních letech podařilo?

Jsem rád, že nový seriál v Klatovském deníku začíná u nás, protože Pačejov se stal v roce 2019 vesnicí roku Plzeňského kraje a „díky“ Covidu kraluje všem vesnicím v kraji již v podstatě třetím rokem. Zatím se neví, zda současná situace umožní další ročník Vesnice roku konat. Život v obcích se zastavil, hlavně co se týče spolkového, kulturního, společenského života a nějaký čas potrvá, než se to vrátí.

V uplynulých letech jsme zaznamenali úspěchy ve společenském a kulturním životě. V roce 2018 jsme získali modrou stuhu v soutěži Vesnice roku, v celostátní soutěži jsme se stali členy zlaté třináctky. Od komise jsme obdrželi uznání za společenský život a pospolitost. Jen doplním, že modrou stuhu jsme tehdy dostali podruhé, protože první obec obdržela již v roce 1997.

V posledních pěti letech jsme se v Pačejově věnovali dvěma zásadním věcem. Za prvé jsme se snažili dát dohromady všechen obecní majetek, což znamená spravit střechy, vyměnit okna, udělat fasády, opravit komunikace, vodní nádrže a podobně. Za druhé jsme jedno celé období připravovali podklady a dokumentaci pro vybudování kanalizace v obci. To je velice rozsáhlý projekt, protože Pačejov má pět místních částí. V současné době stojíme před organizací výběrového řízení na zhotovitele, protože jsme dostali přiznánu dotaci od Státního fondu životního prostředí. Půjde o obrovskou akci, za sto milionů korun je jen kanalizace.

Sára z Holýšova je bojovnice, ale už se moc těší, až bude zase zdravá.
Sen nemocné Sáry? Být zase zdravá a zpět ve škole

Vloni jste dokončili řadu investičních akcí…

Loňský rok poznamenala pandemie koronaviru, ale investiční akce pokračovaly. Udělali jsme telemetrii na vodárny, kdy dostáváme hlášení o jednotlivých ukazatelích. Dále pracujeme na změně č. 1 územního plánu, ve škole jsme vybudovali vzduchotechniku ve dvou učebnách pomocí dotace od Státního fondu životního prostředí, nové školní díly, na což jsme dostali dotaci od MAS Pošumaví. Vyměnili jsme kotel a udělali ústřední topení v základní škole za dotaci ministerstva pro místní rozvoj. Udělali jsme tenisovou zeď vedle kurtu a opravili jsme sklad, který jsme koupili od Českých drah. Nové sociální zařízení dostal kulturní dům a pracujeme na přípravě zástavbové studie pro výstavbu rodinných domů. V loňském roce jsme také dokončili novou vodní nádrž pro zachycení vody v přírodě o velikosti větší než jeden hektar, což se podařilo za finančního příspěvku ve výši sto procent od ministerstva zemědělství. Menší ale důležitou akcí bylo obnovení křížku u Blýskoty, který tam do 60. let byl, ale byl zbourán a my jsme ho obnovili.

Co plánujete v nejbližších letech?

Máme v podstatě tři hlavní úkoly. První je kanalizace, která pokrývá Pačejov, Pačejov – nádrží, Velešice a Týřovice, kde je již vydáno stavební povolení a bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele, a na podzim bychom chtěli začít. Ve Strážovicích se bude budovat v další etapě. Jde o velmi náročnou akci a i když máme přislíbenou dotaci ve výši 63 %, tak si budeme muset vzít cca 30 milionů úvěr. Druhou věcí, kterou musíme řešit, je otázka vodovodů, protože po letech sucha se objevily problémy s dodávkou vody a v poslední době se nám i zvýšily ve vodě některé ukazatele. Čeká nás budování úpraven vody ve dvou vodojemech. Máme zpracovanou variantní studii na zásobování vodou naší obce, která předpokládá propojení třech vodovodů, které máme vybudované v jednotlivých místních částech a nového velkokapacitního vodojemu na novém místě. Zároveň s tím bychom chtěli připravit území pro výstavbu několika rodinných domků, abychom mladým lidem umožnili tady stavět, aby obyvatel v obci přibývalo a neubývalo.

Je něco, co vás v Pačejově trápí?

Určitě nás trápí otázka úložiště radioaktivního odpadu. Jde o věc, která trvá již osmnáctý rok a obec a její obyvatelé jsou v obrovské nejistotě. Jsme si vědomi toho, že pokud by v Pačejově úložiště mělo být vybudováno, je to velice špatně, protože už nyní klesají ceny nemovitostí a jsou problémy se zásobování vodou. A co by bylo po vybudování úložiště, to si neumíme vůbec představit. Měla by vzniknout jedna obrovská halda rubaniny. Má jít o 3,5 až 6 milionů kubíků horniny. Když s vezmete, že Cheopsova pyramida má 2,5 miliony kubíků, tak my bychom zde měli dvě. Nyní jsme z jaderného účtu dostali na účet obce milion korun od SÚRAO, které má na starost přípravu budování úložiště, ale jsou to peníze, ze kterých i když je potřebujeme, nemůžeme mít radost.

Tetřev útočící na lyžaře na videu zveřejněném na facebooku bývalým šéfem NP Šumava Jiřím Mánkem.
Video útočícího tetřeva budí pozornost. Vzniklo ale opravdu na Šumavě?