Ve dnech 28. a 29. listopadu provede obě ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem zájemcům vyšetření na infekci HIV (způsobující onemocnění AIDS) a vyšetření na žloutenku typu B a C. Vyšetření jsou bezplatná a vyšetření na HIV na žádost klienta anonymní.

„Evropský testovací týden HIV a žloutenky probíhá v řadě zemí Evropy s cílem zvýšit povědomí o výhodách včasného testování na HIV a předchází Světovému dni boje proti AIDS, který spadá na 1. prosince. V posledních letech je nabízeno i testování na žloutenky,“ vysvětluje manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR Anna Kubátová.

V letošním roce bylo do konce září v České republice nově diagnostikováno 162 případů infekce HIV u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem. Od roku 1986, tedy od zahájení sledování infekce HIV, do letošního září bylo v ČR registrováno celkem 3322 HIV pozitivních případů. U 622 z nich se rozvinulo onemocnění AIDS. Z nemocných s AIDS zemřelo 296 osob.

Dle pořadatelů projektu by měli na vyšetření přijít zejména lidé, kteří se domnívají, že byli vystaveni riziku infekce HIV, například prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog.
Testovat se bude od 14 do 18 hodin v ordinaci očkování – Poliklinika (2. patro), Pod Nemocnicí 789.