Rozumíme rozhodnutí ředitele Národního parku Šumava Jana Stráského o reorganizaci rady Národního parku Šumava. Zrušení sekcí je podle nás krok správným směrem a myslíme si, že rada by měla být jednotným tělesem složeným především se zástupců krajů, obcí, místních podnikatelů, kteří by jejím prostřednictvím hájili své zájmy u správy parku. A k takovému účelu má Rada podle zákona sloužit. Navíc ředitel Stráský nabídl místo v nové Radě dalším osmi vědcům. Další vědci pracují na správě parku, v agentuře ochrany přírody, na ministerstvu životního prostředí, v různých ekologických iniciativách atd. a bývají slyšet více než dost. Rozhodně si nemohou stěžovat na to, že by nedostávali prostor pro veřejnou prezentaci svých názorů. Nerozumíme proto jednání 14 ze 16 současných členů vědecké sekce, kteří se prý obávají toho, že jejich hlas nebude v nové Radě slyšet. Máme za to, že se spíše bojí toho, že nebudou moci přehlasovat ostatní členy Rady, jak tomu často bývalo dříve. Nová koncepce Rady Národního parku Šumava je také v souladu s tím, jak funguje Rada bavorského národního parku, který bývá jinak vědci a ekology dáván za vzor, takže si z něj berme příklad i v tomto případě.