„Připraveno bylo deset stanovišť, kde děti plnily různé úkoly. Začátek a konec byl u dřevěné infobudky. Ostrovem vedly dvě trasy – fialová a červená, které obsahovaly úkoly dle náročnosti,“ uvedla Jitka Chalupná z odboru památkové péče, školství a kultury v Horažďovicích.

Z odevzdaných kartiček bude vylosováno dvacet výherců, kteří obdrží od města odměnu.