Obnova ostrova, kterou provádí město s podporou nadace PROMĚNY, potrvá do června 2013. Rekonstrukce začne obnovou poškozených říčních břehů. Po celou dobu stavby bude ostrov pro veřejnost uzavřen.

„Je to nutné, protože při rozsahu stavby nelze plně zajistit bezpečnost návštěvníků z důvodu výskytu techniky, přísunu materiálu a provádění vlastních prací. Jsme si vědomi, že to znemožní výrazné zkrácení cest mezi různými částmi města, ale prosíme po dobu realizace o pochopení občanů i návštěvníků Sušice,"  vysvětlil  Martin Kovář z ateliéru Florart, který má přestavbu ostrova na starost.

Upraveny nejprve budou poškozené břehy Otavy. Pohodlný přístup k vodě a možnost posezení s výhledem na řeku zajistí na třech místech nově vytvořené stupně z lomového kamene. Záměr musí být z důvodu ochrany přírody proveden za stavu nízké vodní hladiny, nejpozději však do září 2012, čímž může dojít během léta ke krátkodobým zákalům řeky, a tím i k omezení rekreačního koupání na oblíbených místech pod ostrovem. „Budeme se snažit tato omezení v rámci možností minimalizovat. Prosíme v této souvislosti sušické občany o shovívavost a maximální obezřetnost v okolí stavby," uvedl Kovář.

Do konce července se můžete na Santosu těšit ještě na řadu kulturních a společenských akcí. Například na 19. ročník festivalu Šumava Rocks, letos s podtitulem Ro(c)k proměn ostrova Santos. Festival se uskuteční v sobotu 14. července od 18 hodin. Aktuální ročník je symbolicky věnován proměně Santosu, která právě i pořadatelům a návštěvníkům festivalu do budoucna poskytne nové prostory a zázemí. Ema Brabcová se svou kapelou Luno symbolicky věnuje svůj koncert proměně ostrova Santos. V tombole můžete vyhrát tričko „Ro(c)k pro Santos" s podpisy vystupujících hvězd a osobně můžete novému Santosu také pomoci zakoupením speciální placky „Ro(c)k pro Santos".

Poslední možností rozloučení se starým Santosem budou Oslavy léta hudbou, filmem, divadlem a poezií pořádané 27.– 29. července.