„Naše škola je 150 let stará, začínala v roce 1872, prošla složitým vývojem, měnily se názvy přes hospodářskou rolnickou, zemskou královskou, zemědělskou rodinnou až po současný název. Snažíme se během oslav připomenout a ukázat veškeré aktivity, které zde děláme a které jsme historicky dělali. Jsou zde tabla, historické ukázky, ale i nové moderní vybavení. Do budoucna bych si přál skvělé žáky a žákyně, skvělý pedagogický sbor, který mám, aby se škole dařilo a aby zemědělství a potravinářství bylo respektováno i veřejností,“ řekl ředitel SŠZP Ladislav Smolík, který dodal, že jeho cílem je nyní rekonstruovat školní farmu a tím zkvalitnit výuku zemědělství.

Ředitel připomněl, že jeho škola je mezi bývalými studenty známá a nazývána zemědělkou, ale také hnojárnou a „zettéeškou“ a hrdě se k ní hlásí.

Drží krok s dobou

Na slavnostním zahájení oslav nechyběl hejtman Plzeňského kraje, pod který zemědělská škola spadá. „Tato škola je čtvrtou nejstarší zemědělkou v České republice a její historie je opravdu bohatá. V almanachu si všichni budou moci přečíst, která známá jména úspěšně absolvovaly zemědělskou školu v Klatovech. Zemědělství a potravinářství se v posledních letech obrovsky posouvá dopředu a já jsem rád, že Plzeňský kraj i vedení klatovské zemědělky dokáží s tím držet krok, ať už se to týká učeben, obsahu učení a podobně. Je to úkol nelehký, ale já si velice vážním toho, jakým způsobem to tady zvládají,“ řekl hejtman Rudolf Špoták.

Na oslavách nemohli scházet ani zástupci města Klatovy, někteří z nich jsou zároveň absolventy slavící školy. „Sto padesát let historie zemědělky je dlouhá cesta. Během ní prošly učebnami tisíce studentů i stovky vyučujících a ti všichni si předávali mezi sebou štafetu tak, aby žáci, studenti šli nejen dobře odborně připraveni do profesního života, ale také měli dobře položený základ pro vysokoškolská studia. Slyšeli jsme i významná jména, která se podílela na české státnosti. Moc bych chtěl popřát klatovské zemědělce, aby dalších 150 či více let, byla stejně úspěšnou, aby studenti byli na svoji školu hrdí jako doposud,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Historie a vzpomínky

Místostarosta Václav Chroust připomněl i historii školství v Klatovech, která je velmi bohatá. „Nejsem absolventem zemědělky, ale chtěl bych jí k jejím 150 letům popřát vše dobré a studentům, aby se jim zde líbilo. Klatovské střední školství má hodně dlouhou tradici. Začíná již v roce 1636 jezuitským gymnáziem. Pokračuje dalšími léty gymnáziem, které obnovilo svoji existenci v roce 1812. K němu se záhy připojila právě zemědělka. Byla zde velká jména, která stála u zrodu, velká jména ředitelů, je třeba zdůraznit ředitele Františka Machníka. Klatovští zemědělci mají být, co se týče školy, na co hrdí a my jako město též,“ popsal Chroust.

Program celých oslav byl velmi bohatý. V pátek začal křtem almanachu, po kterém následoval velký průvod městem v čele s koňskými povozy následovanými žáky. V sobotu se konalo první otevření mistrovství v orbě a po celé tři dny si návštěvníci měli možnost prohlédnout prostory školy, seznámit se s jednotlivými obory, ochutnat výrobky žáků, ale také si například zavzpomínat na léta, která tam absolventi strávili a že jich bylo. „Já na studia na této škole vzpomínám velmi ráda. Bylo to skvělé období a stále, když se potkám se spolužáky, tak si vyprávíme. Asi jako všichni, když jsme chodili do školy, občas jsme nadávali, že tam musíme. Ale když jsme odcházeli, brečeli jsme a nejraději bychom tam zůstali. Zemědělka je super škola a žasnu, jak moc se za ta léta posunula a zmodernizovala,“ řekla jedna z bývalých studentek Marie Nováčková.