Bolfánek, věž bývalého poutního kostela sv. Wolfganga se šlépějovou kaplí nad Chudenicemi, je nejznámějším svatowolfgangským místem barokních Čech. „S úctou a vírou o pomoc se již od konce 15. století ubírali poutníci z Čech a sousedního Bavorska k Chudenicím, kde na vrchu Žďár stávala nevelká kaple zasvěcená sv. Wolfgangovi. Sv. Wolfgangu byl připisován podstatný podíl na osamostatnění pražské diecéze, do té doby závislé na řezenském biskupství. Shodou okolností v loňském roce od tohoto aktu uplynulo již 1050 let. Na Bolfánku, spojeném s tradicí světcova osobního pobytu, je dodnes ukazován kámen s otisky jeho nohou a berly, spolu s lůžkem sv. Wolfganga pod převisem skály,“ uvedl zastupitel městyse Chudenice Lukáš Kubec.

Na přelomu 17. a 18. století mnohonásobně narostly počty poutníků k vrchu Žďár nad Chudenicemi. František Josef Černín proto tehdy nechal na místě staré kaple vystavět nový monumentální poutní kostel s nedalekou poustevnou. Osud josefínských reforem však nepřál ani tomuto svatowolfgangskému poutnímu místu. Kostel byl zrušen a v roce 1810 rozbořen až na věž, která byla roku 1826 upravena na rozhlednu, původní šlépějová kaple byla doplněna o samostatný vstup.

Rozhlednu Bolfánek od loňského roku opět provozuje městys Chudenice, prostřednictvím Starého černínského zámku v Chudenicích. Podařilo se získat několik dotací, ze kterých jsou financovány nezbytné opravy a restaurátorské práce pro nové, plnohodnotné využití prostor celé věže. Dále bude doplněn chybějící venkovní mobiliář v okolí rozhledny a bude znovuobnovena původní dřevěná zvonička včetně nového zvonu na východní stěně věže. „Záměrem městyse je věž využívat vedle stálého provozu rozhledny též jako galerii se stálou expozicí věnovanou sv. Wolfgangovi a zrušenému poutnímu kostelu, s částí prostor vyčleněných pro výstavy sezónní. Pro toto využití byly zajímavé prostory věže již v roce 1992 uzpůsobeny tehdejším nájemcem. Městys Chudenice pro letošní sezonu stavebně upravil a rehabilitoval nádherný klenutý vstupní prostor v podvěží, poslední připomínku vnitřního prostoru lodi bývalého poutního kostela,“ sdělil Kubec.

Letos je tomu 1100 let od narození sv. Wolfganga. Městys Chudenice chystá akce a pro tento účel též podpořil vydání unikátní monografie o sv. Wolfgangovi, patronovi rodu Černínů a utváření posvátné krajiny v Chudenicích. Na této knize se autorsky podíleli osobnosti jako Jan Royt, Robert Šimůnek, Markéta Šantrůčková a Josef Kubec. Kniha obdržela nominaci na nejkrásnější českou knihu roku 2023 v kategorii knihy o výtvarném umění a bude zároveň sloužit jako libreto pro chystanou stálou expozici. „V současné chvíli probíhá na platformě Donio.cz veřejná crowdfundingová sbírka na podporu expozice sv. Wolfganga, kde tato kniha představuje hlavní odměnu. Vedle chystané expozice a dalších výstav připravili Chudenice pro letošní rok cyklus přednášek autorů této publikace, doplněný o přednášky Jaroslava Čechury a Karla Černého,“ poznamenal Kubec.

Hlavní podzimní událostí bude svěcení zvonu pro obnovenou zvoničku na rozhledně Bolfánek, které se uskuteční 20. října za účasti plzeňského biskupa Tomáše Holuba.