Olbert Jan, 1952, Švihov, Nový Antonín, 1928, Praha, Baxová Marie, 1933, Klatovy, Václa Vladimír, 1927, Klatovy, Pavlis František, 1939, Klatovy, Peterka Zdeněk, 1926, Praha, Koželuhová Markéta, 1975, Klatovy, Glos Miroslav, 1921, Klatovy, Sedláčková Marie, 1921, Přetín. Zeman Josef, 1929, Sušice,Pešlová Věra, 1930, Kašperské Hory, Šmolová Marie, Sušice, 1927, Polanková Jiřina, 1926, Sušice, Dolejšová Josefa, Vlčkovice, 1924, Halbichová Danuše, 1945, Strážovice.