Na Klatovsku a Sušicku jsme se v minulém týdnu rozloučili:

Klatovy: Fišerová Jaroslava, 1952, Malá Víska, Píchová Miloslava, 1927, Klatovy, Sazamová Juliana, 1925, Pocinovice, Cerinová Marie, 1932, Klatovy, Strejc Václav, 1943, Plánice, Dvořáková Jindra, 1965, Klatovy

Sušice: Hail František, 1956, Kašperské Hory, Pantocháček Jaroslav, 1953, Sušice, Nekuža Karel, 1967, Sušice, Vacovská Marie, 1948, Kolinec, Sivok Petr, 1954, Pohorovice, Vaněk Josef, 1958, Dlouhá Ves, Trž Josef, 1952, Hlavňovice, Dražka Miloslav, 1940, Čepice

Horažďovice: nikdo.