Opravy za cca 22,5 milionu korun se dočká silnice I/22 z Kalu do Klatov, práce na ní potrvají od dubna zhruba pět týdnů. „Poslední oprava se tam dělala v roce 2008. Byla zjištěna ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, jsou tam vysprávky, mozaikové trhliny a podobně. Vozovka vyžaduje zesílení o 100 mm v extravilánu a o 20 mm v intravilánu. V celém rozsahu úpravy bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním profilu, položena podkladní, ložní vrstva a nová obrusná vrstva,“ uvedl vedoucí provozního úseku ŘSD Michal Syřínek.

Ve směru z Klatov na Horažďovice jsou naplánovány hned dva úseky oprav. Prvním je část této frekventované ulice od Sobětic do Mochtína. Opraveno bude 2,7 km, což vyjde na cca 28 milionů korun, trvat by to mělo čtyři týdny. Silnice se dočká nového povrchu včetně zesílení komunikace o čtyři centimetry. Poslední oprava se tam konala v roce 2007.

Fotoohlédnutí z historie Strážova.
Fotoohlédnutí do historie Klatovska: Strážov

S dalšími opravami se setkáte o několik kilometrů dál, a to od křižovatky na Bukováku až k Zavlekovu. „Poslední oprava zde proběhla v roce 2006. Vozovka už není v záruce a má vyčerpanou životnost. Měřením únosnosti bylo zjištěno, že vozovka vyžaduje zesílení o 110 mm asfaltových vrstev,“ sdělil Syřínek.

Opravovat se bude v několika úsecích na délce 3,7 km během osmi týdnů. Zde jsou náklady vyčísleny na 56 milionů korun.

Velkou akcí bude průtah Štěpánovicemi, kde jsou práce naplánovány na 18 týdnů. Naposledy se opravoval v roce 2007. Vzhledem ke stáří a projevujícím se závadám ŘSD udělalo v roce 2018 diagnostiku a bylo zjištěno mnoho poruch a závad - ztráta asfaltového tmelu, trhliny podélné i příčné, vyjeté koleje, olamování okrajů a podobně. „Na začátku obce bude nově zřízeno opatření pro regulaci rychlosti – „vjezdová brána“. Šířka dělicího ostrůvku je navržena 4,30 m, ten bude i na konci obce. Značky začátek a konec obce budou posunuty dle situace před dělicí ostrůvek ve směru do obce,“ popsal Syřínek.

Šířka silnice bude sjednocena na sedm metrů mezi obrubníky. Počítá se s vybudováním autobusového zálivu či místa pro přecházení s ochranným ostrůvkem. Ve směru od Klatov bude rozšířen jízdní pruh na šířku 5,50 m pro možnost objetí odbočujícího vozidla. Silnice v obci by měla být i méně hlučná díky obrusné vrstvě vozovky ze směsi se sníženou hlučností. Zde jsou náklady necelých 32 milionů korun.

Čerpací stanice ve Strážově.
Ve Strážově vede město i čerpací stanici, můžete si na ní i vyzvednout balík

ŘSD se také již letos pustí do plánované Domažlické ulice v Klatovech. Zde se ale s dokončením počítá až v říjnu 2022. Půjde především o zvýšení bezpečnosti křižovatky, kde jsou časté nehody. V celém rozsahu úpravy, cca 0,8 km, bude udělán nový povrch. Součástí stavby je rovněž úprava chodníku v místě podchodu pod železniční tratí, kde bude zajištěn bezbariérový provoz. Nové budou i chodníky, na čemž bude spolupracovat město. Opravy Domažlické ulice vyjdou na více než 40 milionů korun.

Poslední plánovanou akcí pro letošní rok na Klatovsku je oprava silnice I/27 v Gerlově Huti. Potrvá sedm týdnů a počítá se s náklady 29,5 milionu korun. „Oprava vozovky zahrnuje odfrézování obrusné a ložní vrstvy. Po odfrézování bude provedena prohlídka stavby a určen rozsah oprav zbytkových trhlin a případných oprav podkladní vrstvy. Bude provedena oprava zbytkových trhlin s proříznutím trhlin a zalitím modifikovanou zálivkou u hlubších trhlin s uložením sklovláknité mříže, bude proveden spojovací postřik a položena ložní a obrusná vrstva,“ uzavřel Syřínek.