Děti se rozutečou na prázdniny a ve školách je vystřídají dělníci. Jako každý rok tak i letos čekají školy různé opravy a úpravy.

„Z připravovaných akcí na základních školách je nutné jmenovat dlouho očekávané hřiště pro Základní školu Klatovy v Čapkově ulici. Stavební práce budou dokončeny koncem srpna tohoto roku. Během měsíce září bude celý areál uveden do provozu. Celkové náklady na tuto akci jsou vyčísleny na 8,4 milionu korun, které budou ze 46 % hrazeny z dotace z Regionálního operačního programu. Dále se bude připravovat oprava střechy areálu tělocvičny ZŠ v Čapkově ulici. Na ostatních školách jsou naplánovány drobné údržbářské práce na objektech, zahradách, vymalují se třídy, provedou se revize a menší opravy střech. Úpravy se nevyhnou ani mateřským školám. V MŠ v Koldinově ulici a ve Studentské ulici se budou předělávat byty po školnících na třídy,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Klatovy Alena Kunešová.

Základní a mateřské školy v Horažďovicích čekají opravy za miliony. „Na ZŠ Blatenská plánujeme rekonstrukci sociálního zařízení, předpokládaná cena bude okolo dvou milionů korun. Tato částka bude financována z rozpočtu města. Ve dvou mateřských školách, MŠ Křesťanské a MŠ Loretské, chceme z důvodu snížení energetické náročnosti vyměnit otvorové výplně, zateplit střechy a fasády. Předpokládaná cena oprav bude okolo 10,8 milionu korun, spolufinancována bude částkou 7,3 milionu korun z Operačního programu životního prostředí. Dále v MŠ Loretská bude provedena rekonstrukce zdravotní technické instalace, předpokládaná částka je 395 tisíc korun, kterou zafinancuje město,“ sdělila vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku města Martina Benešová.

Sušické školy čekají jen menší opravy. Jedna z větších akcí byla ukončena ještě do prázdnin. Byla jí oprava kotelny na ZŠ TGM.