Součástí byla rekonstrukce elektrické instalace, topení, rozvodu vody a odpadů, podlahové krytiny a obkladů. Město Klatovy na opravy podalo v březnu 2020 žádost o dotaci Plzeňského kraje a bylo úspěšné. Celkové náklady akce byly cca 2,1 milionu Kč bez DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 600 tisíc korun. Práce byly naplánovány od června do července.