Jen v Klatovech plánují dát letos do komunikací 60 milionů korun.

„Zcela zásadní bude pokračování na Domažlickém předměstí, na které bude v následujícím roce navazovat oprava Domažlické ulice, která je silnicí první třídy. Domažlické předměstí je již vysoutěženo,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Velká akce je plánována ve Štěpánovicích, kde Ředitelství silnic a dálnic připravuje opravu průtahu, a to od dubna do července. „My se k tomu přidáváme s chodníky, smíšenou stezkou, což pro nás bude cca 15 milionů korun. Jsme rádi, že se budou Štěpánovice dělat, protože ve chvíli, kdy bude dokončen obchvat, tak tahle komunikace bude upravená a měla by se i výrazně zklidnit, protože tranzit nebude mít důvod jezdit do Štěpánovic a pojede okolo,“ sdělil starosta.

Výstavba východního obchvatu Klatov začne v červenci.

Dalším zatěžkávacím místem bude dlouhodobě připravovaná ulice Pražská v Klatovech. Bude tak omezen provoz v centru města. „Zde je oprava zcela nezbytná z důvodu častých poruch na vodovodním řadu. Práce jsou naplánovány na první polovinu roku. Vzhledem i k provozovnám směřujeme práce do jarního období, abychom nezasáhli do klatovské poutě či pak do předvánočních prodejů,“ vysvětlil Salvetr. Zahálet nebudou ani v Sušici, kde pokračuje příprava dokončení rekonstrukce Lerchovy ulice. „Letos se zpracuje projektová dokumentace dalšího úseku. Ulice Na Valše dostane nový povrch a pro ulici U Koupaliště se vyprojektuje nový most a také nový povrch. V ulici Nádražní u úřadu práce bude vybudována autobusová zastávka v obou směrech,“ informoval starosta Sušice Petr Mottl. V Horažďovicích bude pokračovat rekonstrukce průtahu ve směru na Strakonice.

Kromě zmiňovaných staveb by také po skončení zimního období měla být zahájena stavba obchvatu Brodu a také je plánována oprava silnice v úseku Janovice – Nýrsko.