„S žádostí o dotaci na tento projekt jsme neuspěli v šesté výzvě. Připravili jsme tedy další žádost s tím, že jsme reagovali na snížení objemu finančních prostředků pro tuto výzvu. Předpokládáme, že uznatelné náklady, na které lze žádat o dotaci, se budou pohybovat kolem třiceti milionů korun. Celkové náklady pak budou zhruba čtyřicet pět milionů korun,“ uvedl starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Rozsah plánované akce zůstal nezměněn. Projekt počítá s rekonstrukcí všech pochozích ploch, rampy před obchody a plochy před č. p. 81 (městská knihovna a Muzeum Královského hvozdu), v plánu je demolice objektu bývalého zdravotního střediska a rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí.
„Pokud uspějeme s žádostí o dotaci, chtěli bychom zahájit práce na podzim letošního roku demolicí zdravotního střediska a opravami některých inženýrských sítí. Předpokládáme, že celý projekt by byl hotov do konce roku 2013. Dotace by totiž pokryla pouze šedesát pět procent celkových nákladů a vzhledem k finančním možnostem města bude nutné investici z rozpočtu v předpokládané výši patnáct milionů korun rozdělit na delší časové období. Na investiční akce má město v rozpočtu vyčleněno ročně 20 až 25 milionů korun a musíme počítat i s tím, že zároveň se bude dělat i odkanalizování Zelené Lhoty a Staré Lhoty, kde je podíl města zhruba čtyři miliony korun ročně,“ doplnil Rubáš.