Propadlý strop, hromady suti čekající na kontejner, louže na podlaze. Tak vypadá v současné době bývalý kulturní dům v Dlouhé Vsi. Obec s osmi sty obyvateli nemá v současné době žádné kulturní zařízení. Na opravu bývalého kulturního domu potřebuje obec 25 milionů korun.


Kulturní dům byl v Dlouhé Vsi postaven v sedmdesátých letech minulého století. Využíván byl pro kulturní akce, bály, byly v něm umístěny drobné provozovny. Zároveň fungoval i jako tělocvična a byly v něm umístěny šatny sportovců. V roce 1992 obec kulturní dům prodala. „Nový majitel se pokoušel o různé programy, které však zkrachovaly, a od roku 1998 bylo zařízení uzavřené a nevyužité. Chátrající objekt šel do aukce, nový majitel uvažoval zřejmě o zprovoznění na nějakou technickou provozovnu, k tomu však nikdy nedošlo,“ popsal nedávnou historii bývalého kulturního domu dlouhoveský starosta František Soukup.


V loňském roce se obci podařilo objekt odkoupit zpět. „Po nákupu byl vytvořen realizační tým ze zástupců sportovců a různých spolků i ze členů zastupitelstva a uvažovalo se o tom, jak objekt využít. V současné době nemá obec odpovídající prostory pro pořádání různých společenských, sportovních nebo jiných akcí. Například fotbalisté mají šatny v naprosto nevyhovujícím stavu, dokonce jim hrozí vyloučení ze soutěže. Myslivci musí pořádat plesy v patnáct kilometrů vzdálených Petrovicích u Sušice. Škola může pořádat pouze akce menšího rozsahu, na které stačí školní prostory,“ vysvětlil Soukup důvody odkoupení zchátralé budovy.


Opravenou budovu využijí všichni


Plány na využití bývalého kulturního domu mají Dlouhoveští už propracované. V zadní části mají podle plánu vzniknout šatny a technické zázemí pro fotbalisty, kteří mají hřiště za budovou. „Současné šatny naprosto nevyhovují z hygienického hlediska, prosakuje do nich voda, nelze ani vymalovat. V současné době už se nám může stát, že dostaneme nařízeno vybudovat nové šatny a pokud se tak nestane, že budeme vyloučeni z I.B třídy, kterou naši fotbalisté hrají,“ osvětlil současný stav zázemí sportovců sekretář tělovýchovné jednoty Dlouhá Ves Josef Krůs a nastínil plány využití opravené budovy: „Vzniknou oddělené šatny pro domácí a hostující mužstvo, svou šatnu budou mít také rozhodčí.V prostředním traktu vznikne tělocvična, kterou využijí nejen registrovaní sportovci, ale i široká veřejnost. Bude zde možnost hrát sálovou kopanou, basketbal i další sporty. Máme zde potenciál lidí, kteří jsou ochotni vést sportovní oddíly mládeže, ale v současné době není kde, takže by byla škoda to pro děti nevyužít.“


Novou tělocvičnu využije i dlouhoveská základní a mateřská škola. „Ve školní tělocvičně pořádáme různé akce, ovšem vejde se do ní maximálně sedmdesát lidí, takže větší akci udělat nemůžeme. Chtěli bychom připravit akce, na které přijde i širší okruh lidí, ať už školní akademie, vánoční besídky nebo i sportovní akce, takže větší prostory bychom určitě využili,“ předeslala ředitelka dlouhoveské základní školy Kristýna Popelová a přidala další plány: „Mohli bychom v nových prostorách pořádat i kulturní akce pro občany. V současné době je to sice těžké, lidé radši sedí doma u televize, ale pokud najdeme nějaké lákavé téma nebo zajímavou osobnost pro besedu, věřím tomu, že se lidé naučí chodit. Zatím k tomu žádnou příležitost neměli.“


V přední části má vzniknout jednací sál, klubovny spolků (například hasičů nebo myslivců) a babycentrum.


„SDH Dlouhá Ves nemá v současné době klubovnu, schůze pořádáme v hasičské zbrojnici, což je upravená garáž,“ vysvětlil problémy jednoho ze spolků velitel hasičů Ladislav Gregor a dodal: „Začali jsme pracovat s dětmi, máme hasičský kroužek, takže důstojnější prostory určitě potřebujeme.“


Velký zájem je i o plánované babycentrum. „Nápad vzešel od matek malých dětí v obci, které uspořádaly podpisovou akci a požadavek předložily zastupitelstvu,“ pochválil starosta Soukup aktivitu občanů. „Babycentrum bude sloužit aktivitám rodičů s malými dětmi, kteří se tak budou mít kde setkávat, bude pro ně připraven i konkrétní program. Nemělo by suplovat funkci mateřské školy,“ upřesnil Soukup.


Na naplnění těchto plánů však zatím Dlouhá Ves nemá peníze. Obec investovala už do odkoupení budovy, do kompletního zpracování projektové dokumentace, dokonce bylo vydáno i stavební povolení.


„Na jaře jsme podali žádost o dotaci do Regionálního operačního programu jihozápad, ohodnoceni jsme byli dobře, ale žádost neprošla. Teď jsme podali žádost do třetí výzvy ROPu a doufáme, že budeme úspěšní,“ řekl Soukup a dodal: „Využití objektu by bylo přínosné i z hlediska turistického ruchu v rámci regionu, což přesně splňuje program mikroregionu Šumava – západ, jehož jsme členem.“