Během srpna skončí opravy v Tolstého ulici, kde šlo o celoplošnou opravu chodníků po obou stranách a výměnu kabelů a sloupů veřejného osvětlení v úseku od Podhůrecké po Družstevní ulici. Úpravy se dočkají i chodník a plocha před tamní základní školou.
Pracovat se bude i v další části Podhůrčí, a to v Prusíkově ulici. Tam jde o první etapu regenerace sídliště Pod Hůrkou. „V rámci této etapy budou opraveny vozovky, chodníky, parkovací plochy, veřejné osvětlení a zeleň v části Prusíkovy ulice," uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda. Termín dokončení je 15. října.

V červnu byla spuštěna rekonstrukce inženýrských sítí v Dvořákově ulici, jejíž součástí bude i oprava vozovky a chodníků. To vše by mělo být hotovo do 28. srpna.

Podobně to vypadá i v Tyršově ulici, kde bude opraven teplovod, který povede novou trasou. Během září a října bude na řadě povrch komunikace a osazení nového osvětlení ve vnitrobloku za bývalou prodejnou U Krňoula. Součástí je i demolice a závoz podzemní uhelny.
Opravy části chodníků, komunikace a vodovodu se dočká také Procházkova ulice. Tam by veškeré práce měly skončit 27. srpna.
Chodníky se opravují také v Korálkově a Čejkově ulici.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu a následné výměny veřejného osvětlení a opravy komunikace a chodníků budou komplikovat provoz až do 15. října v Akátové ulici.

S podobnými omezeními se setkáte také ve Wolkerově ulici, kde je kromě oprav budován také nový teplovod. Tam jsou práce naplánovány až do 31. října.

OPRAVÍ DLAŽBU

Po čtyři dny budu částečně omezen provoz přímo na náměstí Míru. Od 25. do 28. srpna je tam naplánována oprava propadlé kamenné dlažby v křižovatce ulic Plánická, Vídeňská. „Práce se provedou za částečné uzavírky po jedné polovině vozovky v křižovatce. Průjezd bude umožněn pouze osobním automobilům o hmotnosti do 3,5 t. Autobusy na náměstí nebudou moci vjíždět. Budou zřízeny náhradní zastávky v ulicích Podbranská a Jiráskova," sdělil Kocfelda.

Pracuje se také v integrovaných obcích. V Točníku by do konce srpna měla být provedena rekonstrukce křižovatky směrem na Předslav. Dále tam bude osazeno nové veřejné osvětlení, odvodněna komunikace a vystavěny chodníky po obou stranách.

Celoplošně jsou opravovány také komunikace mezi obcemi Kydliny a Obytce a ve Vícenicích.