Spolek vznikl v únoru 2018 na podporu sbírky na opravu starobylých varhan v tamním kostele sv. Filipa a Jakuba a svou první akci uskutečnil v lednu téhož roku na svátek Tří králů.

„V den akce se otevřel kostel pro všechny návštěvníky a bylo jich opravdu hodně. Zpívání dětí z místní školy se všem moc líbilo, včetně pana vikáře, který byl potěšen, že je v kostele po dlouhé době tolik lidí. A tak jsme se rozhodli, že z Tříkrálového zpívání uděláme tradici a i letos, 6. ledna, byly v kostele slyšet dětské hlásky. Vánoční písně, hra o Herodesovi, nebo společné zpívání koled se všemi, co v kostele byli, pak završil host z Velhartic, Martin Cába se svou kytarou. Akustika v kostele a končící vánoční svátky, společně s tóny kytary, nadchla snad každého, kdo tam byl,“ uvedla za spolek Živá obec Marie Bubeníková.

Peníze, které se při koncertu vybraly, budou převedeny na transparentní účet, který byl k tomuto účelu vytvořen.

Varhany pocházejí přibližně z roku 1780 z varhanářské dílny Vojtěcha Schreyera. Toto mistrovské dílo je takřka v původním barokním stavu, bez velkých úprav a zásahů do vzhledu. Proto se ho snaží zachránit, aby znovu v kostele zněly. A aby se to podařilo, připravil spolek i pro letošní rok různé akce. Začínají 9. února v tamním kině, kde bude přednáška Emila Kintzla – Povídání o Šumavě, dále 23. března vystoupí v kině sušická skupina Paddy´s Bangers a 14. dubna bude na programu zpívání v kostele spojené se staročeským trhem.