„V této části obce byl asfalt v absolutně špatném stavu. Po opravě vodovodu se stav značně zhoršil. Současně při opravách vodovodu byl zpracováván projekt na opravu komunikace. Zde bylo nutné splnit požadavky platné legislativy. Když se nám dařilo v jednání s příslušnými orgány, čekal nás ještě jeden velký otazník, jímž byli spoluvlastníci pozemku pod komunikací ve Dvoře. Většina spolumajitelů byla projektu nakloněna. S užší částí komplikace byly,“ uvedl starosta Rabí Miroslav Kraucher.

ČEKAJÍ NA DOTACI

Starostovi se podařilo vše vyřešit, ale sám přiznává, že pokud by mohl vrátit čas, do akce by se již nepouštěl, dokud by město nebylo stoprocentním vlastníkem pozemků. „Kvůli různým opatřením, které bylo nutné zahrnout do projektu, se celá budoucí akce prodražila na částku přesahující tři miliony korun. Vzhledem k finančním možnostem obce, plánovaným opravám a budoucím investicím, které budou spolufinancované dotacemi, bylo logické přistoupit k žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Ta nově umožňuje přispívat na opravu komunikací, pod nimiž se nacházejí pozemky ve vlastnictví jiných osob,“ sdělil Kraucher. Pro letošní rok ale s žádostí neuspěli. Budou žádat v následujících letech.

Ze stavu komunikace ve Dvoře jsou někteří obyvatelé rozhořčeni. „Plně to chápu. Někdy je ale nutné projít trnitou cestou, abychom dosáhli kýženého cíle, ačkoliv by bylo jednodušší nic neřešit a pouze se donekonečna odkazovat na to, že Dvůr není obce. Jenže by určitě přibývalo těch občanů , kteří by kritizovali, že to je nejhorší silnice v Rabí,“ vysvětlil starosta.

POZEMKY PRO MĚSTO

Kraucher by uvítal, kdyby pozemky pod zmiňovaným prostorem byly všechny města, což by přineslo jednodušší jednání do budoucna.

„Přímočará řešení jsou v tomto případě pomíjivá. Alespoň že jedním ze spolumajitelů podílu je již město, a to pouze za jednu korunu. Pokud by kdokoliv chtěl prodat svůj podíl, tak budoucím generacím v Rabí rozváže svázané ruce, protože jakékoliv práce na tomto veřejném prostranství jsou závislé na budoucích dědických řízení, možných exekucí, zástavních právech, rozrůstání řad spolumajitelů. Než očekávané problémy nastanou, bude silnice určitě opravena, ale do doby vyřešení vlastnictví pod komunikací to může být také jedna z posledních investic v této lokalitě,“ uzavřel starosta.