„Na základě provedeného restaurátorského průzkumu a statického zjištění byl srovnán podstavec, očištěn povrch a provedena biosanace, hloubková penetrace konsolidačním prostředkem. Dále bylo nutné doplnění poškozené modelace a plastická retuš sochy, doplnění poškozené profilace soklu, obnova spárování, lokální barevná retuš a konzervace povrchu kamene. Dělala se rovněž obnova nápisu, rekonstrukce svatozáře, zlacení svatozáře, obnova kovového závěsu, demontáž železného oplocení, oprava a antikorozní úprava šopováním a následně osazení do žulových sloupků,“ uvedl starosta Dolan, pod které Malechov spadá, Václav Zeman.

Celkové náklady na restaurování sochy včetně podstavce činily 138 908 Kč, z nichž dotace představovala 100 000 Kč, zbylou částku uhradila obec ze svého rozpočtu.