Byly dokončeny opravy a výmalba vnitřních omítek. „Během prací se objevily komplikace, které přinesly další práce, se kterými se původně nepočítalo. Z důvodu zvýšené vlhkosti musely být udělány nové podlahy v prostoru oltáře Božího hrobu a vstupu na kůr. Stavební práce vyšly na 426 397 Kč,“ uvedl stavební technik Vojtěch Benedikt Krejčí.

Restaurování se dočkaly dveře v západním a jižním průčelí. Byly odvezeny do dílny, kde byly zbaveny stávajících nátěrů. Poškozené části zvláště ve spodní části byly nahrazeny novými prvky. Opraveno bylo kování a následně se dveře opět osadily. Práce restaurátora vyšly na 220 700 Kč.

Celkové náklady v roce 2018 činily 647 097 Kč. Na financování oprav se podílelo město Švihov částkou 200 000 Kč, Plzeňský kraj částkou 200 000 Kč a zbývající částku 247 097 Kč se podařilo shromáždit z vlastních prostředků a darů Římskokatolické farnosti Švihov.

V případě, že se podaří získat další finance, budou práce na interiéru kostela dokončeny restaurováním trojích dveří.