„Jde o spojnici mezi bytovkami a středem obce. Rozpočet na opravu ulice je cca 3,5 milionu korun, na tuto akci budeme žádat o dotaci. Už tam máme udělanou kanalizaci a vodovod, v části ulice ještě musíme kanalizaci udělat, pak budeme opravovat kompletně povrch a chodníky,“ uvedl starosta Chudenic Martin Dolejš.