„V Železné Rudě jde o rekonstrukci průtahu části města Železná Ruda v úseku od mostu 27-110 až k železničnímu přejezdu. Akce zahrnuje kompletní opravu vozovky, včetně konstrukce, úpravu ulice Lyžařská, přeložky a výstavbu nových inženýrských sítí, výstavbu chodníků a nového veřejného osvětlení. Stavebníky akce budou Ředitelství silnic a dálnic ČR a město. Na jaře 2019 proběhne vypsání veřejné zakázky na zhotovitele, zahájení stavby se v ideálním případě předpokládá na cca květen až červen 2019,“ uvedl technik provozního úseku ŘSD Plzeň Jan Weber.

V Alžbětíně půjde o výstavbu okružní křižovatky v prostoru před bývalou celnicí a celkovou opravu mostu. Na jaře je naplánováno vypsání veřejné zakázky na zhotovitele, zahájení stavby se předpokládá v květnu. Uvedení staveb do provozu by mělo být do konce roku 2019.

Vedení města opravy průtahu velmi vítá, protože má tato stavba velký význam. „Posuneme nás to jako město zase o kus dopředu. V rámci akce vzniknou v Klatovské ulici nové chodníky, které tam nyní nejsou, současně také nové osvětlení, všechny přeložky a kanalizace. Celá akce má stát okolo 45 milionů korun, my se na tom máme podílet částkou zhruba deset milionů korun. V této souvislosti budu ještě žádat kraj, zda by nám pomohl i s dofinancováním této částky,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Dle starostových slov budou veškeré práce prováděny za provozu, kdy bude využit kyvadlový provoz. V Alžbětíně bude kromě kruhového objezdu dělána také úprava komunikace u bývalé vietnamské tržnice. Tam vznikne nákupní centrum, jehož součástí bude freeshop. Na komunikaci se počítá s novým odbočovacím pruhem, chodníky a veřejným osvětlením.