Půjde o odfrézování a přebalení povrchu vozovky v úseku Plzeňské a Nádražní ulice. Investor stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Termín prací je od 27. května od 30. června. „Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčeného úseku, okružní křižovatka u Lidlu bude průjezdná. Objízdná trasa bude vyznačena po tzv. „Severozápadním obchvatu“. Místní doprava může k objížďce využít souběžné místní komunikace,“ sdělil vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Hala Freelance People v Klatovech.
Voda už v hale klatovské parkouristy „nepřekvapí“