„Udělána je jedna strana fasády, v roce 2019 budou opraveny zbývající části. Bylo třeba stanovit barvu fasády. Provedly se sondy, díky kterým se objevily fragmenty bílé, zelené, modré, růžové i pískové barvy. Nebylo však možno stanovit, jak vypadala fasáda jako celek. Po dlouhém bádání i v archivních materiálech bylo rozhodnuto, že fasáda bude bílá. Pak bylo třeba upřesnit i odstín bílé barvy. Barevné vzorky, mezi kterými se rozhodovalo, jsou k vidění na rohu fasády vpravo od hlavního vstupu do kostela. Nová fasáda, včetně opravené bohaté štukové výzdoby, se postupně objevuje, když se sundá lešení,“ uvedla mluvčí Biskupství plzeňského Zuzana Lášková.

V zimních měsících se pracuje především uvnitř kostela, kde jde o opravy vnitřních omítek a očištění části fresky. V restaurátorských ateliérech restaurují inventář.

Důvodem rekonstrukce kostela je především nevyhovující až havarijní stav vnějšího pláště i interiéru kostela. „Největší náklady budou vynaloženy na kompletní opravu venkovní fasády zahrnující také ochranné prvky proti ptactvu. Dojde k restaurování vzácných nástěnných maleb v presbytáři, transeptu, kopuli a kapli sv. Barbory a sv. Josefa a ke kompletní výmalbě kostela. Vnitřní omítky budou opraveny v rozsahu 10 – 30 % z celkové plochy. Celkovou opravou projdou varhany, balustrády,“ sdělila Lášková.

Součástí prohlídkové trasy pro návštěvníky se stane sakristie. Z mobiliáře v přízemí budou restaurovány například kostelní lavice, zpovědnice, dveře na kůr, v podkrůchtí, do sakristie a na severní straně. Bude řešeno nevyhovující osvětlení kostela. Stávající závěsná svítidla budou odstraněna a budou nainstalována nová osvětlovací tělesa, která budou pohledově skryta a osvětlení bude řešeno odrazem od stěn a stropu kostela.