Dům čp. 57 se nachází ve Vančurově ulici. Začátkem příštího měsíce zde bude s největší pravděpodobností znovu otevřen po rekonstrukci rockový klub Metro a navíc jsou v domě i dva byty. Jeden z nich je po požáru zatím neobyvatelný, ve druhém je sice hlášen nájemník, ale zdržuje se zde jen minimálně.

Nad návrhem, zda dům nechat opravit, nebo jej nabídnout k prodeji, svedli na svém posledním jednání klatovští zastupitelé téměř půlhodinou diskusi.

„Pokud je město vlastníkem domu, mělo by jej také udržovat. Nemáme sice ucelenou koncepci jak dál, ale myslím, že není v současné době nutné objekt prodávat,“ prezentovala názor zastupitelka Alena Mazancová, která je zároveň členkou komise pro urbanizaci. Dodala, že dům má význam i z hlediska historického. „Průchod slouží jako vchod na parkány,“ upřesnila.

Podle názoru dalšího ze zastupitelů Martina Kříže se pod objektem nachází jeden z okruhů podzemí, z toho důvodu by nebylo vhodné se domu zbavit. Zastupitel Stanislav Míka v polovině dohadování realisticky připomněl, že pokud město nebude dům prodávat, mělo by alespoň v co nejbližší době zahájit údržbu střechy.

Podle slov pracovníků Správy nemovitostí v Klatovech už existuje projektová dokumentace na opravu střechy a fasád. Výše nákladů činí 3,6 milionu korun a tato investiční akce bude zařazena jako jedna z požadavků investic pro nadcházející rok 2008.

Zastupitelé nakonec 15 hlasy odsouhlasili, že vypíšou veřejnou soutěž na další využití objektu.