Na silnicích první třídy ve správě ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je aktuálně pět dopravních omezení. Přímo v Klatovech začala v pondělí oprava a úplná uzavírka Domažlické ulice mezi kruhovými objezdy u Lidlu a u Tesca na silnici I/22, která by podle plánu měla trvat do konce srpna. Částečné uzavírky pak čekají řidiče na I/22 v Zavlekově, kde oprava průtahu obcí potrvá do 15. srpna, za Zavlekovem u odbočky na Krutěnice, kde by měla oprava mostu skončit 4. srpna, a v Malém Boru, kde by měla oprava průtahu trvat do 31. srpna. „Z důvodu kolize opěrné zdi s plynovodem a řešení propustku z kamenné klenby pod vozovkou v Malém Boru je ale možné prodloužení termínu cca o jeden měsíc,“ upozornil vedoucí provozního úseku plzeňské správy ŘSD Michal Syřínek.

Na druhé „jedničce“ Klatovska čeká řidiče až do 18. října částečná uzavírka v Železné Rudě, kde na křižovatce silnice I/27 od Klatov na státní hranici se silnicí od Nýrska a Špičáku staví ŘSD kruhový objezd.

Další opravy provádí na silnicích druhé a třetí třídy Správa a údržba silnic (SÚS) Plzeňského kraje. Mezi největší patří rekonstrukce Volšovské ulice v Sušici, která začala už v loňském roce a nyní se chýlí k závěru. „Úplná uzavírka skončila 30. června a nyní pokračuje částečná uzavírka kvůli dokončovacím pracím. Oprava bude dokončena 14. července,“ uvedl mluvčí SÚS Plzeňského kraje Petr Otásek.

Do konce července by měly trvat úplné uzavírky silnic v Předslavi při příjezdu směrem od Ostřetic a mezi Balkovy a Slatinou, kvůli které musí řidiči cestou z Klatov do Chudenic jezdit objížďkou přes Malechov a Chlumskou. V obou případech je to kvůli stavbě nových mostů.

Se dvěma částečnými uzavírkami musí počítat řidiči na Šumavě. Do konce srpna potrvá oprava silnice z Modravy přes Filipovu Huť na hranici s Jihočeským krajem a do 30. října by měla podle plánu trvat rekonstrukce silnice mezi Skelnou a Prášily. Od srpna do října pak SÚS plánuje opravu a částečnou uzavírku silnice druhé třídy mezi Rejštejnem a Horskou Kvildou, v úseku od křižovatky se silnicí na Srní do Zhůří.

Další opravy s částečnými uzavírkami začnou v srpnu. „Půjde o opravu čtyř úseků o celkové délce 6,6 km na silnici II/191 Klatovy – Ostřetice – Petrovičky, kde je předpoklad zahájení stavby polovina srpna a dokončení polovina listopadu, a opravu povrchu komunikace II/187 mezi Hrádkem a Sušicí o délce 2,3 km od září do listopadu,“ upřesnil Otásek.