„Jezuitská kolej prošla úspěšně hodnocením a předpokládám, že by nemělo bránit nic tomu, abychom dosáhli na dotaci, o kterou žádáme, a v letošním roce se oprava rozběhne. Jezuitská kolej je velký komplex a krok za krokem ji opravujeme, aby sloužila k účelu, ke kterému má. Jde o místo vzdělávací, kulturní, jak tomu bylo i v minulosti. U těchto velkých objektů jdou investice do stovek milionů korun, proto je nutné finance skládat z několik rozpočtů za sebou. Nyní počítáme s náklady mezi dvaceti až třiceti miliony korun,“ sdělil starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Vítání občánků v Klatovech 24. ledna 2018.
OBRAZEM: V Klatovech přivítali nové občánky

Na jezuitskou kolej navazuje i objekt bývalé sodovkárny, který je rovněž ve výhledu oprav. Tam bylo několik nápadů na využití, ale bude se o něm i nadále diskutovat. Rovněž bude nutné pohlížet na to, zda bude možné záměr profinancovat. Zapotřebí je také najít využití přilehlého parkánu.