„Mám radost, že 1. dubna zahájíme ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic stavbu části průtahu od kolejí nahoru k mostu ve směru na Klatovy. Jde o zásadní akci, protože na Klatovské ulici dojde k výstavbě chodníků, které tam dosud nejsou, bude nové osvětlení, přeložky, sítě a samozřejmě komunikace. Celá akce bude stát zhruba 45 milionů korun a my se na ní podílíme částkou zhruba 11 milionů korun,“ sdělil starosta Železné Rudy Filip Smola.

Akce byla původně plánována na dva roky, ale městu se podařilo s ŘSD domluvit, že ji udělají v jeden rok od 1. dubna do 30. října. Největší dopravní komplikace se předpokládají od začátku prací do 15. června, kdy bude komunikace úplně uzavřena. „Jediná schválená objízdná trasa povede přes Nýrsko, což bude pro mnohé řidiče velká komplikace. Po 15. červnu bude provoz řízen kyvadlově pomocí semaforů,“ dodal Smola.

Pokračovat budou i práce v Alžbětíně.