„Projekt „Průtah městem“, konkrétně jeho severní část, se odkládá nejpozději do 1. dubna 2020, což je paradoxně výhoda, neboť nebudeme mít stavbu rozestavěnou během letošní zimy. Naopak se celá akce stihne během příštího roku,“ uvedl starosta Filip Smola.

V nejbližších týdnech začne budování parkovacího zálivu u základní školy a současně bude zahájena stavba zcela nového hřiště s učebnou pro děti z mateřské školy. Opravena bude také dolní část Pancířské ulice.

Pokračují i plány ohledně úprav náměstí. „Pozemky pod budovou bývalého Espressa se nám už podařilo převést z Ředitelství silnic a dálnic ČR na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tím se konečně otevírá část cesty vedoucí k jejich získání ve prospěch města. Jakmile budou v našem vlastnictví, a my doufáme, že by se to mohlo podařit ještě do konce letošního roku, neprodleně začneme s demolicí,“ uvedl Smola.