„Předpokládaný termín bude spolu s ulicí Rybníčky, před hotelem Beránek, na jaře roku 2021. Před úpravou povrchu bude provedena v obou ulicích rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu, kabelu ČEZ a veřejného osvětlení. Termín na rok 2021 byl stanoven kvůli vypracování potřebné projektové dokumentace a zajištění všech potřebných stavebních povolení,“ vysvětlil vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Pražská ulice je jedna z nejvytíženějších příjezdových silnic do centra a po úpravách dozná značných změn. „Vozovka bude v šíři 6,5 m, podélné stání v šíři 2 m a oboustranné chodníky v proměnlivé šířce od 1,7 m do 3,2 m. Podélné stání nově navrhujeme v celé délce po levé straně ve směru od Rybníčků po náměstí Míru,“ popsal Kocfelda.

Přechody pro chodce budou zvýšené s přejezdovým prahem. Součástí stavby bude rekonstrukce kabelů a sloupů veřejného osvětlení, pokládka tzv. „metropolitní sítě“. Změna nastane také v rychlosti, kterou budou moci nově projíždět řidiči centrem. Od Dobrovského ulice bude zóna, kde bude nařízena rychlost 30 km/h. Stejně tak tomu bude u vjezdu do centra z ulic Plánická a Vídeňská. Toto omezení tak bude platit v celé historické části města.

Pražská ulice je jednou z nejvytíženějších příjezdových silnic do centra, slouží k dopravní obsluze území historické části města, projede tam přes 5 200 vozidel denně. Jezdí tam i městská hromadná doprava. Dá se tak očekávat, že při jejím úplném uzavření, bude stížená doprava v centru.