Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Co se v Klatovech i přes koronavirovou krizi podařilo za poslední rok udělat?

Během posledního roku jsme se snažili investiční akce rozdělit do několika segmentů. Velmi podstatnou věcí bylo, že počátkem loňského roku bylo dokončeno přivedení vody a kanalizace do Točníka a zároveň nyní probíhá napojení do Dehtína.

Co se týče veřejných prostranství, tak nejzásadnější akcí byla obnova Vodojemu v Klatovech, kde po desítkách let došlo k úpravě cestních sítí a poměrně rozsáhlého prostoru oválu, kam jsme instalovali herní prvky pro děti. Chtěli jsme, aby v částech zůstal zachován původní ráz, a na druhou stranu, aby šlo o jedno z dalších míst krátkodobé příměstské rekreace, aby všichni nechodili jen do velkého parku. Stejně tak do úprav veřejného prostranství patří obnova křížové cesty na Křesťanský vrch. Ten je posledním návrším města, kde nás úprava ještě čeká. Jde ale o výhled do budoucna, především s ohledem na nejistotu finančních prostředků i na to, že by měla probíhat dostavba Klatovské nemocnice o objekt, který byl plánován již před léty. Budeme chtít, aby se toto celé zakomponovalo do areálu se zdravotnickými i z našeho pohledu výhledově sociálními službami. Zde narážím na bývalou porodnici, kdy jde o jednu z akcí, kterou jsme museli kvůli vysokým nákladům stopnout.

Z oblasti sportu byla dokončena poslední etapa oprav sociálního zázemí v krytém plaveckém bazénu. Bohužel cca po měsíci provozu jsme museli kvůli opatřením bazén uzavřít a od té doby otevřen nebyl, takže návštěvníci zázemí ocení, až to situace dovolí. Pro volnočasové aktivity bylo otevřeno parkourové hřiště, které vzniklo stejně jako další aktivity, například workoutové hřiště, u cyklostezky u Čedíku. Co se týče budoucnosti, tak se po dlouhých letech k životu probírá horolezecký oddíl a začíná být zájem o boulderovou stěnu. Mohla by tak vzniknout v krátkodobém výhledu buď v této oblasti, nebo jinde ve městě.

Z kulturní oblasti byla v Klatovech vloni zahájena rekonstrukce kulturního domu, která přesahuje do letošního roku. Nového kabátu se dočkalo i divadlo.

Co považuji za velmi podstatné, byly ukončeny debaty, co dál s „eroplánem“, což je jeden z domů plnících sociální službu. Je architektonicky zajímavý, nicméně byl stavěn před mnoha desítkami let jako určité jednoduché bydlení. V letošním roce bude dokončen a zlepší se výrazně kvalita bydlení v něm.

V rámci revitalizace sídliště v Podhůrčí byla udělána druhá a sedmá etapa, s další se bude pokračovat letos.

Jaké velké investiční akce chystáte v letošním roce?

Letos nás budou čekat složité stavby na pozemních komunikacích. Vloni jsme začali první etapou na Domažlickém předměstí a letos v něm budeme pokračovat. V příštím roce na to naváže i rekonstrukce Domažlické ulice, což bude společná akce s Ředitelstvím silnic a dálnic. Některé práce začnou již letos, ale převážná část prací se uskuteční příští rok.

Jistou obavu máme z Pražské ulice, především z toho, abychom při výkopech nenarazili na velké potíže. Termín je tam hodně napnutý, aby bylo hotovo do poutě. Budu hodně žádat o trpělivost, protože není možné ulici dělat po podélných částech, ale budou zcela uzavřeny jednotlivé úseky kvůli bezpečnosti. Nepůjde jen o Pražskou ulici, ale bude se opravovat i prostranství na Rybníčkách až ke Gorkého ulici.

Velkou akcí ŘSD bude také úprava průtahu ve Štěpánovicích pro zvýšení bezpečnosti v obci, kde se budeme jako město podílet. V rámci plánované výstavby obchvatu Klatov, která začne koncem léta, budeme ze strany města investovat do smíšených stezek, aby se dalo více využívat cyklodopravy do okrajových částí města a nemuselo se jezdit po hlavních silnicích.

V rámci kulturních akcí by mělo dojít k dokončení výstavní expozice v refektáři jezuitské koleje.

Na škole Tolstého se dělá druhá etapa oprav trubních rozvodů, které by měly být dokončeny během léta, aby práce nezasahovaly do nového školního roku.

Poměrně velké investice půjdou do odpadového hospodářství, ať už do dalších podzemních kontejnerů, které plánujeme vybudovat u soudu, či do skládky ve Štěpánovicích.

Jaké akce plánujete do budoucna?

Věc, která mě trápí i s ohledem do budoucna, je protipovodňová ochrana města. Vloni jsme dokončili poldr nad sídlištěm v Lubech, další máme pod Spáleným lesem, ale dlouhé roky usilujeme, aby se ve spolupráci s Povodím udělala ochrana zejména Lub, a zdá se, že se pomalu blížíme k výsledku. Všechny podklady, které jsme z města mohli připravit, má Povodí předané a já doufám, že když ne letos, tak v příštím roce by mohly práce začít, pokud Povodí získá finanční prostředky. My bychom na našem prostranství Pod Výhořicí rádi udělali další zádrž vody v krajině.

Dlouhou dobu řešíme již bývalou porodnici v Klatovech, o které jsem už mluvil. Jde o jednu z kultovních budov města, tak si jednoznačně zaslouží opravit a bude sloužit sociálním službám, tak aby navazovaly na služby Klatovské nemocnice.

Výhledově také plánujeme zatraktivnění městských lázní s rekonstrukcí velkého bazénu, vybudování bezbariérového přístupu do kina Šumava, revitalizaci lomečků. V plánu je mnoho dalších akcí.

Na co jste ve městě hrdý?

Těší mě pohled na historické centrum města, které se rozsvítilo s jezuitským kostelem ze všech stran, pohled je moc hezký. Obrovskou radost mám z toho, že se v Klatovech dokážeme i v rámci zastupitelstva domluvit na prioritách a akcích, které prospívají městu a životu v něm. Jsem velmi rád, že nezapomínáme ani na integrované obce, kterých mají Klatovy pětadvacet, a dělá se celá řada investic i v nich.