Milionové částky poputují i v letošním roce do oprav historických památek na Klatovsku. Většina z nich půjde z Programu na záchranu architektonického dědictví.

„Musíme pokračovat v opravách šesté hradní brány, kde stojí lešení. V loňském roce jsme zde profinancovali řádově sedm set tisíc korun a letos potřebujeme na dokončení všech prací zhruba 1,4 milionu korun,“ říká kastelán hradu Rabí na Sušicku Michal Novák.

„Pokud se nám podaří sehnat potřebné finanční prostředky, chceme pokračovat v opravách interiérů kostela Nejsvětější trojice v blízkosti hradu. Zde jsou stavební práce rozpočtovány kolem dvou milionů korun. Jen samotné restaurátorské práce, které bychom chtěli v kostele nechat provést, by si vyžádaly dalších zhruba pět milionů korun. Čekají nás ale i další technické opravy, které budeme hradit postupně z rozpočtu hradu,“ dodal kastelán.

Z provozních prostředků státního hradu a zámku Velhartice může kastelán Petr Mejstřík financovat jen nejnutnější opravy. Na zbytek potřebuje stejně jako na všech jiných objektech pomoc od státu.

„Pokračovat chceme v opravách pivovaru a na odstranění havárie na velkém kamenném mostě. To jsou naše priority,“ říká kastelán Velhartic.

Do tří oprav kulturních památek chce investovat letos také městys Chudenice. Ten chce finanční prostředky čerpat z krajského úřadu a Ministerstva kultury ČR.

„V letošním roce se dočká oprav krovů a střechy hlavní – vstupní budova starého Černínského zámku, která si vyžádá náklady zhruba tři čtvrtě milionu korun,“ popisuje starosta Chudenic David Klíma.

„Oprava kaple sv. Anny u hřbitova v Chudenicích potřebuje nové oplechování střechy, které před dvěma lety rozkradli zloději. Umístěn tu bude i nový kříž, který tu nebyl,“ popisuje chystané práce na památce Klíma.

Oprava kaple sv. Anny si podle starosty vyžádá náklady ve výši sto tisíc korun.

„Třetí památkou, do které musíme investovat, je schodiště na rozhlednu Bolfánek. I tato investiční akce si vyžádá zhruba 150 tisíc korun. Část finančních prostředků do všech těchto oprav půjde i z rozpočtu městyse,“ doplnil informace první muž Chudenic.

Chudeničtí žádají finanční prostředky také z evropských strukturálních fondů a to na rozšíření expozice zámku.

V opravách budou pokračovat na zámku Červené Poříčí ale i na státním vodním hradě ve Švihově.