„Předpokládáme, že by unie mohla financovat pětaosmdesát procent celkových nákladů. I tak je zbylých patnáct procent pro kraj příliš vysoká částka, ale podle předběžných jednání stát přislíbil, že by 7,5 procenta financoval,“ vysvětlil náměstek hejtmana Plzeňského kraje Vladislav Vilímec a dodal, že přestavba klatovské nemocnice, která by měla být zahájena již v příštím roce, bude trvat čtyři až pět let. V oblasti zdravotnictví půjde o největší rekonstrukci tohoto druhu.

O variantách, jak bude zrekonstruovaná nemocnice vypadat, se zatím jedná. Jak nám potvrdil Vladislav Vilímec, konečné rozhodnutí by mělo padnout za několik týdnů. „Představa moderního monobloku v naší pavilonové nemocnici není možná. I z hygienických důvodů bude muset zůstat plicní oddělení samostatné. Chtěla bych vytvořit nový centrální příjem. Ten bychom chtěli soustředit u srdce nemocnice, tedy u pavilonu chirurgie,“ řekla ředitelka Klatovské nemocnice, a.s., Irina Riegelová.

Rekonstrukce by měla podle plánu probíhat za provozu nemocnice a žádné lékařské výkony by neměly být omezeny. „Současná nemocnice sice není nejlepší a rekonstrukci potřebuje, ale mám strach, že opravdu nebude možné provést tak rozsáhlou rekonstrukci za provozu. Obávám se, že po dobu opravy bude lékařská péče stejně omezena,“ vyjádřil své mínění Vladislav Toman.

Podle ředitelky klatovské nemocnice není vyloučeno, že by po rekonstrukci mohla v nemocnici přibýt i další oddělení. „Onkologie je obor, který zde v regionu chybí. Zatím musí pacienti cestovat do Plzně. Již před několika lety jsme o této možnosti jednali, ale ve stávajících prostorách nebylo možné oddělení zřídit,“ řekla Riegelová. Lidé jsou touto možností nadšeni. „Určitě bude dobře, když bude onkologie v Klatovech. Dříve bývala v Sušici, ale tam ji již dávno zrušili a opravdu tady chybí,“ míní Kateřina Hrachová.