Jednání o zařazení bylo však po návrhu starosty Rudolfa Salvetra přerušeno. Sledovat vše mohli lidé přes vysílání, které umožnili členové Pirátské strany, stejně jako na předešlém zasedání.

Na zastupitelstvu měl být schválen on-line přenos, na který by se vždy zájemci připojili přes odkaz. „Odkaz by byl vždy uveřejněn, jakmile by byla zveřejněna pozvánka na zastupitelstvo. Pokaždé by byl odkaz jiný," uvedl tajemník úřadu Milan Jarošík.

Proti schválení se ale vyjádřil zastupitel Jiří Štancl, který poukázal na fakt, že se při jednáních mnohdy probírají citlivé osobní informace o třetích osobách, což by se mělo ještě vyřešit. Poukázal i na to, že by měli Piráti předem informovat o tom, že jednání přenášejí. „U podpisového archu při příchodu ležel papír s touto informací. Navíc jsem se po minulém jednání ptal, zda s tím má někdo problém, nikdo nic neřekl," reagoval zastupitel Stanislav Haviar s tím, že přenos dělají pro lidi, kteří se nemohou dostavit na samotné jednání zastupitelstva s ohledem na současnou situaci, ale i do budoucna.

Na základě rozporů ohledně přenosu rozhodl starosta o jiném postupu. „Navrhl bych, abychom tenhle bod přerušili, protože bychom měli být stejně jako při jednáních o investicích ve shodě. Neměli bychom u toho bodu být pro v poměru 14 ku 13 nebo naopak 13 ku 14. Navrhuji proto, abychom se ještě sešli, probrali a vysvětlili si vše ohledně přenosu," řekl Salvetr.

Pro přerušení jednání o on-line přenosu hlasovalo 21 zastupitelů, jen dva byli proti a šlo o Piráty.