Čekárny dětských lékařů na Klatovsku zaplněné žáky základních škol nebo studenty jsou často minulostí. Školy totiž v mnohých případech tolerují několikadenní nepřítomnost žáků z důvodu nemoci a spokojí se s omluvenkou od rodičů.

„Počet pacientů z řad školáků, kteří přicházeli do ordinace, opravdu v poslední době poklesl,“ potvrdila Deníku klatovská lékařka pro děti a dorost Zdeňka Jelínková. Podle jejích slov je ale také jednou z příčin to, že se u lékaře musí skládat třicetikorunový poplatek. „Zcela tak zmizely případy, kdy si školou povinná mládež chodila pro razítka, protože se jim nechtělo do školy, nebo chyběli a potřebovali potvrzení od lékaře dodatečně,“ dodala Jelínková.

Také na jednotlivých školách nám potvrdili, že jsou k nemocnosti žáků tolerantnější. „Pokud je žák nepřítomen tři až pět dnů, pak stačí omluvenka od rodičů. Záleží ale na jednotlivých třídních učitelích, jak se na nepřítomnost žáků dívají. Pokud to je žák, který marodí každý měsíc několikrát po sobě, pak je omluvenka od lékaře na místě,“ vysvětluje ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Sušici Václav Kůrka.

Podobně se k problému staví i na Střední průmyslové škole v Klatovech. „Stačí SMS od rodičů, mail, nebo telefon, že je student nemocný. Pak samozřejmě vyžadujeme i omluvenku do omluvného listu, případně razítko od lékaře,“ upřesnil ředitel školy Jiří Dio. „Pokud student nepřijde bez omluvy více než pět dnů do školy, pak písemně informujeme zákonného zástupce, a pokud by ani on nezareagoval, pak se případ bere jako porušení školního řádu a může být student vyloučen. Takový případ jsme ale zatím neměli,“ dodal Dio.

Mnohé školy přišly s novinkou: rodič může žáka omluvit prostřednictvím omluvenky na internetových stránkách školy. „Omluvenky přicházejí téměř denně. Myslím, že je to výhoda pro rodiče, kteří mají přístup k internetu, a ulehčení naší práce. Omluvenky shromáždím a pak je předám jednotlivým třídním učitelům. Samozřejmě pak musí následovat po nemoci písemná omluvenka do žákovské knížky,“ řekl zástupce ředitele Základní školy v Komenského ulici v Sušici Roman Lupíšek.

„Když někdo marodí jeden dva dny, stačí omluvenka od rodičů. Za delší dobu musíme k doktoru. Už se párkrát stalo, že spolužák potřeboval razítko od doktora zpětně a nikdy nebyl problém,“ řekl Deníku středoškolský student Václav Živný.