V nejcennějším území pro populaci tetřeva hlušce, v oblasti Březníku, vrcholů Špičník, Blatný vrch a v Podroklaní zvyšuje dohled strážců a projednává omezení vstupu v této lokalitě. Klub českých turistů (KČT) s tím souhlasí, lidé by se podle něj měli pohybovat jen tam, kam smějí.

„Nejen z dat a sledování našich zaměstnanců, ale také z veřejně dostupných dat mobilních sportovních aplikací vyplývá, že v oblasti centrální Šumavy, která patří do klidových území a nevedou zde turistické trasy, existuje relativně čilý turistický ruch,“ informoval mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. „Doslova vrcholem nerespektování zákonů je pak vypsaná sportovní výzva na jedné ze sportovních mobilních aplikací pro co nejrychlejší proběhnutí části Luzenského údolí, které se účastnily desítky lidí. Tito sportovci nám dali nejen jeden ze zásadních podnětů k současnému rozhodnutí zintenzivnit dohled strážců v tomto území, ale také poskytli údaje pro možné zahájení správního řízení pro porušení zákona o vstupu do klidových území,“ upozornil Dvořák.

Nejen Luzenské údolí, ale celé území Velké a Malé Mokrůvky, Špičníku, Blatného vrchu, Podroklaní, je podle ochránců přírody domovem minimálně pro desítky jedinců tetřeva hlušce. V rámci celé šumavské populace tetřeva, která je jedinou životaschopnou ve střední a části západní Evropy, tak jde o zásadní území, ve kterém je nutné dodržovat omezení vstupu. „Tetřev hlušec je velice citlivý na rušení v průběhu celého roku. Nejvíce pak v zimě, kdy se snaží přežít z minima potravy, na jaře při toku a následném hnízdění a pak v začátcích léta, kdy vyvádí kuřata, která jsou v těchto lokalitách náchylná na prochladnutí. Proto jsou některé části území národního parku v režimu tzv. klidových území, kam je vstup možný pouze po značených trasách,“ vysvětlil náměstek ředitele Správy NP Šumava pro oblast ochrany přírody Martin Starý.

Právě tetřev je i zásadní překážkou pro vyznačení turistické trasy z Březníku na hraniční přechod Modrý sloup skrze Luzenské údolí. Správa NP Šumava se dle svého vyjádření snaží najít cestu, jak Luzenské údolí zpřístupnit. Navrhla kompenzační opatření, avšak loni v prosinci odvolací orgán řízení o schválení návrhu kompenzačních opatření předložených Správou NP Šumava zastavil.

Kvůli nelegální turistice se rozhodla správa parku v cenném území omezit vstup. „První krok, tedy projednání s obcí, na jejímž katastru k tomuto omezení dojde, už proběhl. Obce Prášily, Modrava, Kvilda a Železná Ruda, při zajištění prostupnosti území prostřednictvím stávajících značených turistických tras, s návrhem souhlasily. Nyní se k této věci může vyjádřit veřejnost,“ uvedl vedoucí odboru státní správy NP Šumava Martin Pazourek.

Omezení vstupu, které by mohlo platit již na podzim tohoto roku, se týká oblasti od Mokrůvek až po Ždánidla. Je to oblast, která přiléhá k hranici s Národním parkem Bavorský les, kde už klidové území existuje. Toto území přesně kopíruje část navrženého klidového území, které Správa NP Šumava představila již v roce 2018.

„Rozhodli jsme se zvýšit dohled našich strážců v této oblasti. Dohlížejí zde na dodržování pravidel prakticky nepřetržitě. Zároveň všechny mohu ubezpečit, že projednávané omezení vstupu se v žádném případě nedotkne žádné existující turistické stezky,“ uzavřel ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Turisté, kteří se jinak ne vždy s vedením parku shodnou a naposledy s ním měli spory kvůli Roklanské chatě, již řešil i ministr životního prostředí Petr Hladík, jsou tentokrát s ochránci přírody zajedno. „Naprostá většina turistů chodí po turistických trasách, které byly zřízeny po dohodě s ochránci přírody. Pokud někdo pravidla nerespektuje, pak je na místě postih. Ten, kdo jde někam nelegálně, u nás nemá zastání,“ konstatoval místopředseda KČT Ladislav Macka s tím, že na druhé straně ale KČT s NP Šumava i dalšími národními parky diskutuje o tom, zda by nemohlo být více turistických cest.