Poslední den letošního roku mohou obyvatelé Klatovska strávit podle své chuti. Někdo vyrazí na výlet, jiní budou slavit doma u televize, zbytek vyrazí do „šumu“. Program bude i letos bohatý.

Zatímco v Klatovech se bude slavit na silvestra i na Nový rok s ohňostroji, v Horažďovicích i v Sušici se musí obyvatelé spokojit pouze s nabídkou programů tamních podniků.

„Ohňostroj na silvestra byl v Horažďovicích pouze, když se slavilo nové milénium. Tehdy bylo i setkání občanů na náměstí. Od té doby jsou ale oslavy konce roku v rukou místních podnikatelů,“ říká starostka města Horažďovice Jindřiška Antropiusová.

Volná zábava bude letos i v Sušici. „Město žádné silvestrovské oslavy na náměstí s ohňostroji nepořádá. Každý si slaví podle svého a myslím, že to nikomu ani nevadí,“ tvrdí starosta Sušice Petr Mottl.

V Horažďovicích mohou občané využít společenského večera v kulturním domě i v Hotelu Prácheň. V Sušici je připravena silvestrovská zábava třeba v sokolovně.

Tradičně na silvestra se koná v Podmoklech u Sušice silvestrovský pochod na Sedlo. Ten každoročně přiláká několik stovek příznivců. Letos se startuje od pohostinství v 8.30 hodin.

Město Klatovy připravilo program pro své obyvatele jak na náměstí Míru, tak v kulturním domě Družba. „Program na náměstí startuje v 18 hodin. Připraveno zde bude vystoupení hudební skupiny MARS a zahraje i DJ,s Tazzy. Občerstvení bude samozřejmně zajištěno po celou dobu akce. O půlnoci vypukne malý ohňostroj,“ informovala místostarostka města Věra Tomaierová.

V Kulturním domě Družba program začíná od 20 hodin. Tam bude k zábavě hrát kapela Music a Toulavá kapela. Tím ale zábava v Klatovech nekončí. Zváni jste také na Střelnici, do pivnice U Košile a na další místa, kde je připravena jak živá hudba, tak hudba reprodukovaná.

„Pokračovat s oslavami se bude v Klatovech i 1. ledna. To se sejdeme na náměstí v 17.30 hodin a společně oslavíme vstup do roku 2010 a do roku oslav 750 let města Klatov. Vystoupí starosta Rudolf Salvetr s krátkým projevem a následovat bude velký, slanostní ohňostroj,“ dodala Tomaierová.

Výzva občanům

„Během silvestrovských akcí 31. 12. a novoroční akce 1. 1. 2010 bude náměstí Míru v Klatovech uzavřeno pro parkování motorových vozidel. Prosíme občany i obchodníky, aby svá auta na náměstí ve vlastním zájmu neparkovali a nenechávali je zde ani přes noc. Prosíme také občany, aby na náměstí nechodili s vlastní pyrotechnikou a neohrožovali tak ostatní lidi, kteří se přišli bavit,“ Věra Tomaierová, MěÚ Klatovy