DRZOST DAREBÁKŮ

U zdejšího c. a k. hejtmanství tací hoši již třikráte okno rozbili. Naposledy nějaký Šlehofer z Bezděkova, který si přišel pro legitimaci, aby si mohl udělat „výlet“. Kam a proč nám zpráva neříká. Jelikož neměl písemné vyjádření od představeného (obce – ?), tak byl odbyt, což ho tak prudce naplnilo hněvem, že vztáhl ruce na okna kanceláře a rázem je roztříštil. Že byl vzat do vězení a škodu musel uhradit, to si dovedeme představit. Dodnes máme a používáme praktiky zavedeného rakouského úředního systému, který je zbytečně složitý, byrokratický a konfliktní. Zákony a pořádek musí být, ale řídit se úplně „do puntíku“ není vždy dobře…

(Šumavan 13. 9. 1879), Ivan Rubáš