STŘÍLENÍ NA STŘELNICI

V Klatovech bylo takové místo, kde se tato kratochvilná činnost provozovala, na zahradě sídla ostrostřeleckého sboru. Proto se celému objektu hovorově říkalo a do dnešních dní říká, Střelnice. Najdeme ji na Pražské ulici čp. 22/I. Takových střeleckých klání (závodů) se událo nespočet. Jedno takové bylo zaznamenáno v tisku, kde se psalo, že celá střelnice byla vyzdobená v barvách zemských a říšských a dekorována prapory. Zvláště pěkně se vyjímal jehlan, na kterém byly umístěny ceny, samé stříbrné a zlaté mince, které byly na ozdobných podkladech přilepeny a zavěšeny. Po obou stranách jehlanu nalézaly se poprsí Jeho Veličenstev. Odměny celkem obnášely 65 zlatých a první cenu získal ing. Otto Frič z Klatov. Druhou cenu získal Antonín Frič, statkář ze Štěnovic, třetí statkář Adolf Sreiner z Nemělkova, čtvrtou Viktor Měchura z Klatov, pátou inženýr Luft, šestou a sedmou stavitel Blaha z Klatov a osmou Karel Ascherl, majitel sklárny v Novým Brunstu. I dnes jsou střelnice, kde se pořádají sportovní závody ve střelbě různých typů zbraní. Také máme cvičné střelnice pro složky, které potřebují pro výkon povolání znát a umět střílet. Máme taky různé střelecké spolky, kde člověk ze sebe vydá nadbytečný adrenalin. Je to lepší způsob nežli se „realizovat“ v lese na nevinné zvěři (i když pytláci to dělají z jiných pohnutek) nebo potěš pánbůh na lidech.

(Šumavan 25. 8. 1877), Ivan Rubáš