Hodiny na Černé věži

V roce 1879 žil městský hodinář Albert Kudelka, který měl na starost provoz a chod hodin na obou věžích. V klatovském Šumavanu byla jednou otištěna zpráva, ve které se psalo, jak je možné, že hodiny ukazují každý den jiný čas. Jednou jdou napřed, podruhé pozdě. Lidé nemajíce vlastní kapesní hodinky jsou uváděni v omyl. Prostě a jasně, měla by se učinit nějaká náprava… Za několik málo dní přišel do redakce Šumavanu přímo osobně Kudelka a žádal redaktora, aby napsal opravu svého článku. On, že prý za to nemůže, to všechno vítr, který rafičky „postrkuje“. Dále, že za tak malý plat, jaký za řízení hodin dostává, nemůže prý několikrát denně chodit na věže a čas „rovnati“. Dále se ze zprávy dovídáme, že redaktor Maxmilián Čermák nemohl udělat opravu článku o špatném čase na věžních hodinách, když to byla pravda. Zmínil však důvody proč a žádal městskou radu o nápravu. A také pro informovanost veřejnosti. Vždyť lidé na předměstích, když pracovali venku před domem nebo vzadu na zahradách, dvorcích či polích, tak jen zvedli hlavu… Nepřesná informace, je špatná informace… V ulicích města o půl století později byly módní venkovní uliční elektrické hodiny u krámů hodinářů. Také dnes několikrát denně potřebujeme vědět přesný čas. Ano, máme vlastní náramkové hodinky, ale přesto je všichni nenosíme. Hodiny jsou také zabudovány v „mobilu“ (v mobilním telefonu), ale nežli ho odněkud vyndáme, tak je rychlejší a pohodlnější zvednout hlavu… Hodiny na věži jsou většinou orientační, neboť nejdou přesně na minutu a také mnoho lidí neví, že rafičky jsou „opačně“ (velká ukazuje hodiny a malá minuty) a tak s povděkem „kvitujeme“ informaci o přesném času z pouličních hodin. Škoda, že jich je tak málo. Vlastně jenom jedny, a to na pěší zóně „U Kratochvíla“.

(Šumavan 15. 1. 1879)

Ivan Rubáš