Klatovský sládek a Rychta

Každé město mělo pivovar a každý pivovar svého sládka. Když byl sládek „dobrej“ a uměl chutné pivo uvařit, měli se dobře všichni. Nejvíce pochopitelně majitel a sládek. V Klatovech byli právováreční měšťané, kteří vařili pivo ve společném Měšťanském pivovaru, který se do roku 1882 nacházel v areálu obecního dvora u kostela sv. Rocha (dnes budova pošty a Policie ČR) a vrchním sládkem byl Bedřich Doubek. Peněz měl hodně a patřil mezi nejbohatší ve městě. To dokazoval svojí stavební činností. Zboural starý dům v Baštové ulici a nechal v roce 1879 postavit nový dvoupatrový dům čp. 102/I. Následující rok byly dodělány vnitřky a již v létě dalšího roku byla v přízemí zřízena salónní pivnice „Stará Rychta“. Stavbu kvalitně provedl místní stavitel Václav Popelík. Že sládek Doubek své vynikající pověsti dostál i po postavení domu značí fakt, že hostinec tu měl stále „plnej“… Však si také ještě my pamatujeme, jak před „pár“ lety Rychta „praskala ve švech“… Ještě nedaleko vlastnil rohový dům čp. 105/I., ale tam již generální rekonstrukci domu nedělal. Asi už neměl peníze…

(Šumavan 4. 10. 1879)

Ivan Rubáš