VYOBRAZENÍ KLATOV

Profesor Justin Prášek vydal svým nákladem fotografický snímek obrazu Klatov, který se nachází v sakristii děkanského kostela v Chrudimi. Obraz tam byl postavený v roce 1614 tehdejším chrudimským konšelem Samuelem Fontinem, klatovským rodákem. Původ obrazu je ale jistotně starší, neboť zobrazuje město Klatovy ještě před zhoubným požárem v roce 1579. (Šumavan 11. 10. 1879)

Ivan Rubáš