ZÁHADNÁ SMRT

Bylo to také tím, že kriminalistická věda nebyla na takové výši jako dnes. V úterý 30. dubna roznesla se rychlostí blesku po Klatovech zpráva, že v domě č. 145/II. na Pražském předměstí byla otrávena rodina zahradníka Václava Touše. Dotyčný Touš byl dlouhodobě upoután na lůžku a žena se tudíž sama starala o nějaké živobytí. Onoho osudného dne šla ráno někam pracovat a nechala otce s dětmi doma. Asi sousedé si všimli, že v bytě není nikoho slyšet a tak vešli dovnitř. Touš ležel mrtvý v posteli a děti, Josefa, Rozálie a synek Josef na stole a na palandě. Rychle byl přivolán lékař J. Ingeguld, který neshledal cizí násilné zavinění a ještě přivedl k životu 11letou Rozálii.

Drby, které následovaly, zaručeně říkaly, že Toušová všechny otrávila. Byla sice vzata do vazby, ale jelikož pitva nenašla žádného jedu v tělech zemřelých, tak byla po nějakém čase propuštěna na svobodu. Rodinné prostředí bylo velmi chudé, bydlely tam s nimi „bída s nouzí“ a jak to bývávalo v té době poměrně často, lidé řešili svoje těžké existenční situace dobrovolnými odchody ze života. Je možné, že nějakým přírodním jedem byla skončena i tato nešťastná kauza, ale jelikož se na nic nepřišlo, tak to zůstalo záhadou. Jak skončila Toušová se svoji dcerou také nevíme. Určitá tajemství si bereme až do hrobu.

(Šumavan 4. 5. 1878), Ivan Rubáš

Zpěvák Marek Ztracený
Na Sušických slavnostech zazpívá Marek Ztracený